Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92789
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Organinių medžiagų tyrimai Smilgos upės žiotyse
Other Title: Research of organic matter at the mouth of the Smilga River
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 93-96
Date: 2019
Keywords: Biocheminis deguonies sunaudojimas;Ekologinė būklė;Koncentracija;Ištirpęs deguonis;Biochemical oxygen demand;Concentration;Ecological state;Dissolved oxygen
Abstract: Intensyvi antropogeninė veikla labai neigiamai veikia Vidurio Lietuvos upių vandens kokybę. Upėms tekant urbanizuotomis teritorijomis prie pasklidosios taršos šaltinių prisideda ir sutelktoji tarša, kurią sudaro miestų lietaus bei pramoninių ir gamybinių nuotekų išleistuvų tarša. Sutelktosios taršos pagrindiniai rodikliai yra organinės medžiagos, išreiškiamos BDS bei ištirpusio deguonies kiekis vandenyje. Straipsnyje pateikiami 2013 – 2018 m. monitoringo duomenys apie Smilgos upės organinių medžiagų kaitą bei priežastis, nulėmusias šių medžiagų koncentracijų svyravimus. Tyrimų tikslas – nustatyti BDS7 ir O2 koncentracijų Smilgos upės vandenyje ryšį su meteorologiniais veiksniais. Cheminiams tyrimams vandens ėminiai buvo imami kas ketvirtį. Vandens analizes atliko VDU Žemės ūkio akademijos Vandens išteklių inžinerijos instituto Cheminė analitinė laboratorija. Organinių medžiagų kiekis (BDS7) apskaičiuojamas kaip deguonies kiekio skirtumas po 7 parų inkubacijos, o ištirpusio deguonies (O2) kiekis vandenyje nustatomas elektrocheminio zondo metodu. BDS7 ir O2 koncentracijos upės vandenyje lyginamos su paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo kriterijais. Organinių medžiagų koncentracijų padidėjimui upės vandenyje įtaką darė oro (r = -0,64) ir vandens temperatūra (r = 0,54), bei Pbendr. (r = 0,53) ir NH4-N (r = 0,62) koncentracijos. Tyrimais nustatyta, kad ištirpusio deguonies koncentracijoms upės vandenyje didelę įtaką turėjo oro temperatūra. Kuo ji žemesnė, tuo šio elemento upės vandenyje nustatyta daugiau (r=-0,4)
Intensive anthropogenic activity has a significant negative impact on the quality of water in rivers in Central Lithuania. As rivers flow through urban areas, they are subect to not only the diffuse pollution, but point pollution as well, which is the pollution from urban rain and industrial wastewater discharges. The main indicators of point pollution are organic matter, expressed as BOD and dissolved oxygen in water. The article presents the results of 2013-2018 monitoring data on organic matter changes in Smilga River and reasons for fluctuations in concentrations of these substances. The aim of the research was to determine the relationship between BOD7 and O2 concentrations in the Smilga River water and meteorological factors. Water samples were taken quarterly for chemical research. Water analysis was performed by Chemical Analytical Laboratory of Water Resources Engineering Institute of VMU Agricultural Academy. The amount of organic matter (BOD7) is calculated as the difference in oxygen content after 7 days of incubation, and the amount of dissolved oxygen (O2) in water is determined by the electrochemical probe method. The concentrations of BOD7 and O2 in river water are compared with the criteria for assessment of the ecological status of surface water bodies. The rise of organic matter concentrations in river water was influenced by air (r = -0.64) and water temperature (r = 0.54), as well as Ptotal (r = 0.53) and NH4-N (r = 0.62) concentrations. Studies have shown that the concentration of dissolved oxygen in river water was greatly influenced by air temperature. The lower it is, the more of this element is found in the river water (r = -0.4)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.