Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92781
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kasiulis, Edvinas;Šarauskis, Egidijus
Title: Tradicinio arimo plūgo su žiediniais volais tyrimai
Other Title: Research of traditional ploughing plow with ring rollers
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 78-81
Date: 2019
Keywords: Plūgas;Žiedinis arimo volas;Dirvos fizikinės savybės;Ekonominė nauda;Aplinkosauga;Ploughing;Ring roller;Soil physical properties;Brings economic benefits;Reduces environmental pollution
Abstract: Žemės dirbimas – daugiausia darbo ir energijos sąnaudų reikalaujantis darbas. Nors dabartiniu metu vis labiau taikomos ir diegiamos šiuolaikiškesnės, labiau gamtą ir laiką tausojančio žemės dirbimo technologijos, tačiau smulkių ir vidutinių ūkininkų tarpe gilus arimas tradiciniais neapverčiamais plūgais kol kas yra neišvengiamas. Verstuvinis arimas Europoje yra pagrindinio žemės dirbimo pagrindas, nes yra ekologiškai saugus, leidžiantis mažinti cheminių priemonių ir mineralinių trąšų naudojimą. Šiuo metu stengiamasi kuo daugiau technologinių operacijų atlikti vienu traktoriaus važiavimu. Nagrinėjant tradicinio arimo principus, akivaizdu, kad neapverčiamasis arimas nusileidžia lygiajam arimui, kuomet naudojami apverčiamieji plūgai, tačiau turi ir pliusų (mažesnė masė, kaina, mažesnė traukos jėga ir degalų sąnaudos). Šiame darbe pristatomi tradicinio arimo plūgo su žiediniu volu tyrimai. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad naudojant neapverčiamąjį plūgą su žiediniu volu, sumažinamos darbo laiko sąnaudos žemės dirbimui, taupomi degalai ir tuo pačiu metu tinkamai paruošiama dirva sėjai. Be to, žiedinis volas pagerina dirvos kokybę po arimo, duoda ekonominę naudą bei sumažina aplinkos taršą
Soil tillage is the most labor and energy intensive job. Although modern, more sustainable and time saving tillage techniques are increasingly being applied, and implemented today, deep plowing among small and medium sized farmers is still inevitable. Plowing with reversible plow in Europe is the basis for basic tillage as it is ecologically safe to reduce the use of chemical agents and mineral fertilizers. At the moment, we are trying to carry out as many technological operations as possible on one tractor. Analyze the principles of traditional plowing, it is obvious that the plowing plows descend to the plow when reversible plows are used, but also have pluses (lower weight, price, less traction and fuel consumption). In this research of traditional plowing, plow with ring roller is present. Experimental studies have shown that the use of a reversible plow with a ring roller reduces the time spent on tillage, saves fuel, time and properly prepares the soil for sowing. In addition, the roller improves soil quality after plowing, brings economic benefits and reduces environmental pollution
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92781
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.