Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92767
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gavenauskas, Algirdas;Jančius, Rūtenis
Title: Skystų organinių trąšų ir herbicidų mišinio įtaka vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumui
Other Title: Influence of liquid organic fertilizers and herbicides mix on weeds in spring wheat crop
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 200-203
Date: 2019
Keywords: Vasariniai kviečiai;Skystos organinės trąšos;Herbicidai;Derliaus struktūros elementai;Pasėlio piktžolėtumas;Spring wheat;Liquid organic fertilizers;Herbicides;Harvest structure elements;Crop weed
Abstract: Skystų organinių trąšų ir herbicidų mišinio įtakos vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumui tyrimai atlikti 2018 m. Kaišiadorių rajone Kaišiadorių apylinkės seniūnijos Kalniškių kaime UAB „Agrolinija” gamybiniame vasarinių kviečių lauke. Laukas buvo skirtingo kalvotumo ir paveiktas erozijos procesų. Tai turėjo esminę įtaką vasarinių kviečių derliaus struktūros rodiklių reikšmėms ir pasėlio piktžolėtumui. Nustatyta, kad viršutinėje kalvoto reljefo dalyje vasarinių kviečių purškimas skystomis organinėmis trąšomis ir jų mišiniu su pesticidais neturėjo esminės įtakos derliaus struktūros rodikliams, o jo šlaite nupurškus Agrolinija–S su pesticidais esminiai sumažėjo kviečių augalų ilgis, stiebo ir varpos ilgis. Kalvoto reljefo klonyje Agrolinija–S įtakoje, palyginti su purškimu Agrolinija–S ir pesticidų mišiniu, išaugo žymiai aukštesni vasarinių kviečių augalai, su aukštesniais stiebais, bet nenustatyta esminių varpos ilgio, vieno augalo bendro ir produktyvių stiebų skaičiaus skirtumų. Viršutinėje kalvoto reljefo dalyje ir jo klonyje, nupurškus skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija–S esmingai sumažėjo piktžolių skaičius, palyginti su purškimu Agrolinija–S ir herbicido Mustang Forte mišiniu, o kalvoto reljefo šlaite esminių piktžolių skaičiaus sumažėjimo skirtumų nenustatyta. Nupurškus skystų organinių trąšų ir herbicido mišiniu, palyginti su purškimu Agrolinija–S, viršutinėje kalvoto reljefo dalyje ir jo šlaite piktžolių masė sumažėjo iš esmės, o klonyje esminių piktžolių masės skirtumų nenustatyta. Nepriklausomai nuo kalvoto reljefo vietos purškimas skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija–S esminiai didino vienos piktžolės masę, palyginti su skystų organinių trąšų ir herbicidų mišiniu
The influence of liquid organic fertilizer and herbicide mixture on the weediness of spring wheat crop was carried out in 2018 Kaišiadorys district Kaišiadorys district eldership in Kalniškių village, UAB „Agrolinija” production spring wheat field. The field was of different forging and affected by erosion processes. This had a significant impact on the values of spring wheat harvest structure indicators and crop weed. It was found that in the upper part of the hilly terrain, the spraying of spring wheat with liquid organic fertilizers and their mixture with pesticides had no significant effect on the yield structure indicators, and its slope after spraying with Agrolin-S with pesticides significantly reduced the length of the wheat plants, the length of the stem and penis. Under the influence of Agrolinium-S in the hilly terrain, compared to spraying with the Agrolin-S and pesticide mixture, the spring wheat plants with higher stems increased significantly, but no significant differences in penis length, single plant productivity and number of productive stems were found. In the upper part of the hilly terrain and its cluster, when sprayed with liquid organic fertilizer Agrolin-S, the number of weeds was significantly reduced compared to the mixture of Agrolinium-S and herbicide Mustang Forte, and there were no significant differences in the number of weeds on the hilly terrain. When sprayed with a mixture of liquid organic fertilizers and herbicide, compared to spraying with Agrolinium-S, the weed mass in the upper part of the hilly terrain and its slope decreased substantially and no significant weeds were found in the cliff. Regardless of the hilly terrain, spraying with liquid organic fertilizer Agrolinium-S significantly increased the weight of one weed compared to a mixture of liquid organic fertilizer and herbicide
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92767
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.