Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92762
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ramonas, Rytis;Jasinskas, Algirdas;Minajeva, Aleksandra;Pedišius, Nerijus;Vonžodas, Tomas
Title: Pupų atliekų paruošimas ir naudojimas deginimui bei poveikio aplinkai įvertinimas
Other Title: Preparation and use of bean waste for incineration and assessment of environmental impact
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 66-70
Date: 2019
Keywords: Pupų atliekos;Biokuras;Granulės;Deginimas;Pelenų lydumas;Poveikis aplinkai;Bean waste;Biofuel;Pellets;Burning;Melting ash;Environmental impact
Abstract: Apžvelgta ir išanalizuota naujausia mokslinė-techninė bei gamybinė informacija apie Lietuvoje ir užsienio šalyse auginamas pupas ir susidarančias jų atliekas, apžvelgtos pažangios biokuro ruošimo technologijos ir naudojami įrenginiai. Atlikta pupų atliekų panaudojimo energetikoje galimybių analizė ir pateikti jų paruošimo bei naudojimo energinei konversijai – deginimui analitinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai. Pateikti pupų atliekų paruošimo biokurui – smulkinimo ir granulių gamybos bei jų fizinių-mechaninių bei šiluminių savybių tyrimų rezultatai: granulių tankis, stiprumas, šilumingumas, elementinė sudėtis, peleningumas, bei nustatytos gautų pelenų lydumo charakteristikos, kurios tiesiogiai įtakoja katilo darbą ir deginimo įrenginių ilgaamžiškumą. Taip pat įvertintas poveikis aplinkai deginant pupų atliekų granules nedidelės galios (5 kW) kietojo kuro katile, kuris pritaikytas deginti granuliuotą ar panašiai paruoštą kurą. Ištirtos ir įvertintos šios kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką – anglies dioksidas ir monoksidas, azoto oksidai, anglies ir azoto junginiai degimo produktuose. Gauti tyrimų rezultatai palyginti su kitų Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų tyrimų rezultatais vertinant granuliuoto pupų atliekų biokuro panaudojimo deginimui galimybes
In this article was analysed the newest scientific-technical information about beans grown in Lithuania and foreign countries and their generated waste has been reviewed and analyzed, and advanced biofuel preparation technologies and equipment are reviewed. The analysis of the possibilities of using bean waste in the energy sector was performed and the results of analytical and experimental research of their preparat ion and use for energy conversion - burning were presented. The results of bean preparation for biofuel - shredding and pellet production and their physical-mechanical and thermal properties: granule density, strength, calorific value, elemental composition, ash content, as well as the melt characteristics of the ash, which directly affect the operation of the boiler and the durability of combustion plants. The environmental impact of burning bean waste pellets in a low-power (5 kW) solid fuel boiler designed to burn granular or similarly prepared fuels is also assessed. The following emissions of harmful substances into the environment have been investigated and assessed: carbon dioxide and monoxide, nitrogen oxides, carbon and nitrogen compounds in combustion products. The results of the research were compared with the results of the research of other Lithuanian and foreign scientists in evaluating the possibilities of using granular bean biofuel for burning
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Lietuvos energetikos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.