Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92758
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mikučionienė, Romutė;Vaišvila, Zigmas;Kučinskas, Jonas
Title: Dirvožemio fizikinių savybių pokyčiai lengvo priemolio išplautžemyje
Is part of: Jaunimas siekia pažangos : doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2009, Nr. 3
Extent: p. 79-82
Date: 2009
Keywords: Išplautžemis;Sėjomain;Tręšimo sistemos;Dirvožemio fizikinės savybės;Luvisols;Crop rotations;Fertilizations systems;Agrophysical properties of soil
Abstract: Tyrimai atlikti 2006-2008 metais ilgalaikiame tręšimo bandyme, kuris vykdomas nuo 1966 metų LŽOU Bandymų stotyje lengvo priemolio karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje {Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Buvo tiriama organinės, organinės-mineralinės ir mineralinės tręšimo sistemų įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms keturlaukėje (žieminiai kviečiai, pašariniai runkeliai, vasariniai miežiai su daugiamečių žolių įsėliu ir daugiametės žolės) sėjomainoje. Įvertinus 2006-2008 metais atliktų tyrimų rezultatus paaiškėjo, kad taikytos tręšimo sistemos neblogino dirvos fizikinių savybių. Vidutiniais 3-jų metų duomenimis nustatyta, kad taikant organinę, organinę-mineralinę ir mineralinę l.tręšimo sistemas dirvos armens tankis buvo optimalus (1,38-1,42). Bendrasis poringumas kito nuo 43,1 iki 47,0 %, aeracinis poringumas - nuo 34,6 iki 40,1 %, o dirvos drėgnis - 18,3-20,1 %, tačiau palyginus su netręštu dirvožemiu aminių skirtumų nenustatyta. Vertingiausių struktūrinio dydžio (0,25-5,00 mm) bei patvarių agregatų kiekis atskirose tręšimo sistemose buvo atitinkamai 34,6-40,1 % ir 55,3-60,8 %. Išryškėjo tendencija, kad mažiau jų buvo mineralinėje Irsimo sistemoje
The effect of different fertilizing systems (mineral, organic-mineral and organic) on the agrophysical properties of soil carried out on the long-1 term fertilization trials in the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture on light sandy loam over moraine clay Calcfarfr Epihypogleyic Luvkols. In the 4-year crop rotation was cultivated: winter wheat, beetroot, spring barley with perennial grass. Organic fertilizers (farming manure 58 and 100 t ha') were applied once per rotation for beetroot and annually average was 12.5 and 25 t ha"1 dung per shift of crops. In the system of mineral I fertilization N2!PuK6o, NMPWK*,] fertilizers rates were used and in the organic-mineral fertilization the combination of manure (50 t ha"') with the mineral fertilizer (NHP^KHO) was applied. The soil samples of physical properties determined in the 5-30 cm depth after cropping Average data obtained from 2006-2008 years show that applied fertilizations systems did not worsen the agrophysical properties of soil Ii was found that soil bulk density was close to the optimum (1.38-1.42) for that type of soil in the mineral, organic-mineral and organic fertilization systems The total soil porosity varied from 43,1 till 47,0 %, air-filled soil porosity mediated 18.3-20.1 %, respectively soil moisture content- 18 3-20.1 units, but had no significant effect versus unfertilized treatment. The date mean revealed that the amount of soil and water-stable aggregates make low-level difference between fertilization system, by applying lower fertilizers norms (N2jPj7K«i) in mineral fertilization system show up tendency to decline theirs amount
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92758
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

52
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

4
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.