Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92758
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mikučionienė, Romutė;Vaišvila, Zigmas;Kučinskas, Jonas
Title: Dirvožemio fizikinių savybių pokyčiai lengvo priemolio išplautžemyje
Is part of: Jaunimas siekia pažangos : doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2009, Nr. 3
Extent: p. 79-82
Date: 2009
Keywords: Išplautžemis;Sėjomain;Tręšimo sistemos;Dirvožemio fizikinės savybės;Luvisols;Crop rotations;Fertilizations systems;Agrophysical properties of soil
Abstract: Tyrimai atlikti 2006-2008 metais ilgalaikiame tręšimo bandyme, kuris vykdomas nuo 1966 metų LŽOU Bandymų stotyje lengvo priemolio karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje {Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Buvo tiriama organinės, organinės-mineralinės ir mineralinės tręšimo sistemų įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms keturlaukėje (žieminiai kviečiai, pašariniai runkeliai, vasariniai miežiai su daugiamečių žolių įsėliu ir daugiametės žolės) sėjomainoje. Įvertinus 2006-2008 metais atliktų tyrimų rezultatus paaiškėjo, kad taikytos tręšimo sistemos neblogino dirvos fizikinių savybių. Vidutiniais 3-jų metų duomenimis nustatyta, kad taikant organinę, organinę-mineralinę ir mineralinę l.tręšimo sistemas dirvos armens tankis buvo optimalus (1,38-1,42). Bendrasis poringumas kito nuo 43,1 iki 47,0 %, aeracinis poringumas - nuo 34,6 iki 40,1 %, o dirvos drėgnis - 18,3-20,1 %, tačiau palyginus su netręštu dirvožemiu aminių skirtumų nenustatyta. Vertingiausių struktūrinio dydžio (0,25-5,00 mm) bei patvarių agregatų kiekis atskirose tręšimo sistemose buvo atitinkamai 34,6-40,1 % ir 55,3-60,8 %. Išryškėjo tendencija, kad mažiau jų buvo mineralinėje Irsimo sistemoje
The effect of different fertilizing systems (mineral, organic-mineral and organic) on the agrophysical properties of soil carried out on the long-1 term fertilization trials in the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture on light sandy loam over moraine clay Calcfarfr Epihypogleyic Luvkols. In the 4-year crop rotation was cultivated: winter wheat, beetroot, spring barley with perennial grass. Organic fertilizers (farming manure 58 and 100 t ha') were applied once per rotation for beetroot and annually average was 12.5 and 25 t ha"1 dung per shift of crops. In the system of mineral I fertilization N2!PuK6o, NMPWK*,] fertilizers rates were used and in the organic-mineral fertilization the combination of manure (50 t ha"') with the mineral fertilizer (NHP^KHO) was applied. The soil samples of physical properties determined in the 5-30 cm depth after cropping Average data obtained from 2006-2008 years show that applied fertilizations systems did not worsen the agrophysical properties of soil Ii was found that soil bulk density was close to the optimum (1.38-1.42) for that type of soil in the mineral, organic-mineral and organic fertilization systems The total soil porosity varied from 43,1 till 47,0 %, air-filled soil porosity mediated 18.3-20.1 %, respectively soil moisture content- 18 3-20.1 units, but had no significant effect versus unfertilized treatment. The date mean revealed that the amount of soil and water-stable aggregates make low-level difference between fertilization system, by applying lower fertilizers norms (N2jPj7K«i) in mineral fertilization system show up tendency to decline theirs amount
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92758
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

18
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.