Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92753
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vilkenytė, Laura
Title: PROVITA, PENERGETIC-K ir PENERGETIC-P lapams įtaka ekologiškai auginamiems žieminiams kviečiams
Other Title: The impact of PROVITA, PENERGETIC-K and PENERGETIC-P for leaves on ecologically cultivated winter wheat
Is part of: Jaunimas siekia pažangos : doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2009, Nr. 3
Extent: p. 94-98
Date: 2009
Keywords: Ekologinis ūkis;Kviečiai;Derlius;Kokybė;Trąšos;Organic fertilizers;Wheat;Yeld;Quality
Abstract: Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje atlikus organinių azoto trąšu| provita, organinių medžiagų fermentatoriaus penergetic-k ir augimo aktyvatoriaus penergetic-p lapams įtakos ekologiškai | auginamiems žieminiams kviečiams tyrimus nustatyta, kad priešsėjinis dirvos tręšimas provita, penergetic-k ir jų deriniui žieminių kviečių grūdų derlingumą didino patikimai lyginat su kontrole. Posėjinis purškimas penergetic-p lapams f patikimai didino žieminių kviečių grūdų derlingumą. Purškimas penergetic-p lapams 100 ml ha"1 krūmijimosi tarpsnyje! buvo efektyvesnis už purškimą penergetic-p lapams 100 ml ha"1 krūmijimosi tarpsnyje ir 100 ml ha"1 pieninės brandos! tarpsnyje. Priešsėjinis dirvos tręšimas žieminių kviečių grūdų kokybės rodikliams įtakos neturėjo arba turėjo neigiami I Posėjinis purškimas penergetic-p lapams grūdų kokybės rodiklių reikšmes didino patikimai. Purškimas penergetk-fi lapams 100 ml ha'1 krūmijimosi tarpsnyje buvo efektyvesnis už purškimą penergetic-p lapams 100 ml ha"1 krūmijimosi j tarpsnyje ir 100 ml ha"1 pieninės brandos tarpsnyje. Priešsėjinis dirvos tręšimas provita, penergetic-k ir šių trąšų derinki žieminių kviečių grūdų dygimo energiją didino patikimai lyginant su kontrole, o grūdų daigumui esminės įtakos neturėjo. Į Posėjinis purškimas grūdų dygimo energijai ir daigumui esminės įtakos neturėjo
After the analysis performed with the nitrogen organic fertilizer provita, organic matter fermenter penergetic-k and growth promote: penergetic-p for leaves in the Ecological Farm at the Agroecological Centre of Lithuanian University of Agriculture, it was established that fertilization before sowing provita. penergetic-k and their combination on winter wheat grain yields increased reliability compared to control. Fertilization after sowing with penergetic-p for leaves increased winter wheat grain yield reliability. Fertilization before sowing of winter wheat grain quality indicators has not been affected or had a negative. Fertilization after sowing with penergetic-p for leaves grain quality scores increased reliability. Sprinkling with penergetic-p for leaves 100 ml ha' during the period of bushing was more effective on winter wheat grain yields and quality indicators than sprinkling with penergetic-p for leaves 100 ml ha"1 during the period of bushing and 100 ml ha"1 during the period of milk maturity Fertilization after sowing with provita. penergetic-k and their combination on winter wheat grain germination energy increased reliability compared to control, and the grain did not have a substantial impact on germination Fertilization after sowing grain germination energy and germination did not have a substantial influence
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92753
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

18
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.