Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92738
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Gudaitis, Paulius;Česonienė, Laima;Šileikienė, Daiva
Title: Nuotėkų įtakos Siesarties upės vandens būklei vertinimas
Other Title: Assessment of sewage impact on the water status of the river Siesartis
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 181-184
Date: 2019
Abstract: Švarus vanduo būtinas gyvybei užtikrinti, yra svarbus geriamajam vandeniui tiekti, rekreacijai ir daugeliui ekonominės veiklos sričių, dabar ir ateityje. Upių, ežerų, jūrų ir vandenynų vandenyse pilna gyvybės, kuri priklauso nuo kranto linijos, paplūdimių ir pelkių. Ta i ypatingos buveinės šimtams žuvų ir kitų vandens gyvūnų rūšių. Kadangi mes naudojamės, gyvename, dirbame ir ilsimės taip arti vandens, daugybė potencialiai kenksmingų bakterijų turi būti pašalintos. Į vandens telkinius grąžinamas vanduo turi būti švarus. Švarus vanduo yra saugus vanduo. Straipsnyje pateikiami 2007 m., 2017 m., 2018 m. į Siesarties upę išleidžiamų išvalytų buitinių nuotėkų, bei vandens būklės tyrimų duomenys. Tyrimo tikslas – įvertinti į Siesarties upę išleidžiamų nuotėkų poveikį upės vandens būklei. Apskaičiuoti nuotekų valymo efektyvumo koeficientai pagal BDS7, CHDS, N ir P vertes parodė, kad nuotekos išvalomos efektyviai, 85–90 % pagal visus rodiklius. Atlikus tyrimus nustatyta, kad Šakių miesto į Siesarties upę išleidžiamos išvalytos nuotekos nedaro poveikio upės vandens būklei pagal BDS7, ChDS, Nb koncentracijas. Tačiau nors ir efektyviai išvalytos nuotekos daro poveikį upės būklei Pb
Clean water, which is necessary for life, is important for drinking water supply, recreation and many economic activities for now and in the future. Rivers, lakes, seas and oceans are full of life which depends on the coastline, beaches and swamps. It is a special habitat for hundreds of fish and other aquatic species. Because we use it, we live, work and get as close to the water, many potentially harmful bacteria have to be removed. The water returned to the water bodies must be clean. Clean water is safe water. The article presents the year 2007, 2017, 2018 data on cleaned domestic waste water discharged into the river Siesartis and water status. The aim of the study is to assess the wastewater influence to the Siesartis river water quality. The calculated wastewater treatment efficiency coefficients according to BOD7, CHDS, N and P values showed that the wastewater was cleaned efficiently at 85-90% according to all indicators. Surveys have shown that the discharged wastewater discharged into the Siesarties River by the Sakiai town does not affect the status of the river water according to the concentrations of BOD7, COD, Ntot. However, even if effectively treated, the effluent affects the status of the river Ptot
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.