Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92729
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Paišienė, Justina;Abraitienė, Jolita
Title: Europos Bendrijos svarbos natūralių miškų buveinių tyrimai Utenos miesto teritorijoje
Other Title: Research on natural forest habitats of European Community importance in the territory of Utena
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 165-168
Date: 2019
Keywords: Utenos miestas;Buveinė;Rūšis;Utena city;Habitat;Species
Abstract: Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių apsauga – viena svarbiausių Europos Sąjungos aplinkosauginės teisės įgyvendinimo užduočių. Lietuvoje aptinkami 54 Europos Bendrijos svarbos šių buveinių tipai. Šiuo metu Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės sparčiai nyksta, nykstant buveinėms neišvengiamai mažėja ir biologinė įvairovė, todėl svarbu atkreipti dėmesį į jų apsaugą. Utenos miesto teritorijoje 2018 metais buvo inventorizuotos 6 tipų Europos svarbos natūralios miškų buveinės. Vertinant miškų buveines buvo nustatyta, kad tiriamoje teritorijoje daugiausia poligonų išskirta Aliuvinių miškų buveinėje. Šios buveinės inventorizuotuose poligonuose rūšių gausumas ir kiekis atitiko minimalius reikalavimus, bet 33 proc. poligonų inventorizuotas didelis svetimžemių augalų paplitimas. Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad didžiausias pirmo medžių ardo projekcinis padengimas buveinėse buvo paprastosios eglės (Picea abies) – 55±2,4 proc., juodalksnio (Alnus glutinosa) - 41±0,8 proc. Iš žolinių augalų didžiausias projekcinis padengimas Aliuvinių miškų buveinėje buvo paprastojo apynio (Humulus lupulus). Šis augalas buvo paplitęs visose Aliuvinių miškų buveinės poligonuose, vidutiniškai – 70 proc. Kitos gausiau paplitusios rūšys buveinėje buvo didžioji dilgelė (Urtica dioica), paprastoji garšva (Aegopodium podagraria), retavarpė viksva (Carex remota)
The protection of natural habitats of European Community importance is one of the most important tasks of implementation of the European Union environmental law. In Lithuania are found 54 types of natural habitats of European Community importance. Now natural habitats of European Community importance are rapidly disappearing, the inevitable loss of habitats and biodiversity, so it is very important to pay particular attention to their protection. In 2018, natural forest habitats of 6 types of European importance were invented in the territory of Utena. When evaluating forest habitats, it was found that most of the landfill sites were excavated in the Aluvial forest habitat. In these natural habitats abundance and the quantity fulfilled the minimum requirements, but 33 % of the stock taking polygons founded rich vegetation of alien species plants. The analysis of survey data found that the greatest deplete projected the first tree coverage has been Picea abies – 55±2,4 %, Alnus glutinosa – 41±0,8 %. Of the largest projection coverage of herbaceous plants was Humulus lupulus. This plant species has been prevalent in all Aliuvian forest polygons on average – 70 %. The other common species of plants was Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Carex remota
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.