Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92722
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gavenauskas, Algirdas;Ličys, Eigintas
Title: Organinių granuliuotų trąšų lokalaus įterpimo įtakos žemės ūkio augalams, skirtingos granuliometrinės sudėties ir agrocheminių savybių dirvožemiuose, tyrimas
Other Title: Investigation on influence of local fertilization with organic granulated fertilizers on agricultural plants in different granulometric composition and agrochemical properties soils
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 154-157
Date: 2019
Keywords: Granuliuotos organinės trąšos;Dirvožemis;Lokalus tręšimas;Žemės ūkio augalai;Granulated organic fertilizers;Soil;Local fertilization;Agricultural plants
Abstract: Organinių granuliuotų trąšų lokalaus įterpimo technologija yra nauja trąšų įterpimo technologija, kurią galima panaudoti įvairiose žemdirbystės sistemose. Granuliuotų organinių trąšų lokalaus įterpimo įtakos žieminiams kviečiams ir sėjamosioms avižoms vegetaciniai tyrimai atlikti 2018–2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Atviros prieigos centro vegetaciniame šiltnamyje. Visos lokaliai įterptos granuliuotos organinės trąšos esminiai padidino žieminių kviečių ir sėjamųjų avižų žaliosios ir sausosios biomasės derlių. Patręšus granuliuotomis mėsinių galvijų mėšlo komposto trąšomis, palyginti su lokaliu tręšimu granuliuotomis paukščių mėšlo ir mėsos kaulų miltų trąšomis, esmingai padidėjo žaliosios biomasės derlius, bet nenustatyta esminių sausosios biomasės derliaus skirtumų. Patręšus sėjamąsias avižas priesmėlio dirvožemyje granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis esmingai padidėjo sausųjų medžiagų avižų biomasėje, palyginti su netręštomis avižomis ir jų tręšimu granuliuotomis mėsinių galvijų mėšlo komposto trąšomis. Žieminių kviečių ir sėjamųjų avižų biomasės cheminė sudėtis priklausė nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties ir agrocheminių savybių bei tręšimui panaudotų organinių granuliuotų trąšų formos
Organic Granular Fertilizer Local Insertion Technology is a new fertilizer insertion technology that can be used in a variety of agricultural systems. The impact of the local insertion of granular organic fertilizers on winter wheat and seed oats was carried out in 2018–2019. Vytautas Magnus University, Academy of Agriculture, Open Access Center, Vegetation Greenhouse. All locally embedded granular organic fertilizers have significantly increased the yield of green and dry biomass of winter wheat and seed oats. The fertilization of granulated meat cattle manure with compost fertilizers, compared to local fertilization of granulated poultry manure and meat bone meal, has resulted in a significant increase in green biomass yields, but no significant differences in dry biomass yield. After fertilizing the seed drills in sandy loam soil with granulated poultry manure, there was a substantial increase in dry matter oat biomass compared to unfertilized oats and their fertilization with granulated meat cattle manure compost fertilizers. The chemical composition of the biomass of winter wheat and seed oats depended on the granulometric composition of the soil and the agrochemical properties and the form of organic granulated fertilizers used for fertilization
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.