Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92684
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šadzevičius, Raimondas;Gurskis, Vincas;Ramukevičius, Dainius;Dalbokaitė, Lolita
Title: Avidės iš medinių skydų su šiaudų užpildu temperatūrinio režimo stebėsenos rezultatų analizė
Other Title: Analysis of the temperature regime monitoring results on sheepfold made from wooden panel with straw filler
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 25-28
Date: 2019
Keywords: Avidė;Šiaudų užpildas;Temperatūrinis režimas;Sheepfold;Straw filler;Temperature regime monitoring
Abstract: Nuo tinkamai įrengto tvarto ir jame esančio mikroklimato priklauso gyvulių atsparumas ligoms, todėl tvartai turi būti sausi, švarūs, tvarkingi ir jaukūs. Iš visų mikroklimato veiksnių didžiausią įtaką pašarų įsisavinimui, kartu ir gyvulių produktyvumui turi oro temperatūra. Optimali (rekomenduotina) temperatūra, tai temperatūros intervalas, kuriame gyvulių produktyvumas didžiausias, pašarų sąnaudos mažiausios, o lėšos mikroklimatui palaikyti ekonomiškai pagrįstos. Tiek dėl per žemos, tiek per aukštos temperatūros suvartojama daugiau pašarų, mažėja produktyvumas, didėja gyvulių sergamumas, gyvuliai gali žūti, todėl labai svarbu sudaryti optimalų mikroklimatą visais metų laikais. Tyrimų tikslas ir objektas – ištirti avidės iš medinių skydų su šiaudų užpildu temperatūrinį režimą įvertinančius parametrus. Avidės statybos metu ir tvartiniu periodu bei po jam pasibaigus buvo drėgnomačiu fiksuojamas avidės sienų šiaudų drėgnis. Drėgmės, temperatūros ir kt. jutikliais su duomenų kaupikliais fiksuoti avidės temperatūrinio režimo parametrai. Analizuojant 2015-02-21 d. – 2015-04-20 d. avidės išorės (lauko) ir vidaus temperatūrų bei santykinio oro drėgnio matavimo rezultatus nustatyta, kad santykinis oro drėgnis yra per didelis. Pastebėta, kad šiaudų užpildas atlieka termoizoliacinę funkciją – avidės išorės (lauko) temperatūrai nukritus iki - 6 °C, visuose matavimo taškuose avidėje su sienų šiaudų užpildu temperatūra nenukrito žemiau 0 °C
The disease resistance of the animals depend on the well-equipped barn and its microclimate, so the barns must be dry, clean, tidy and comfortable. Of all microclimate factors, air temperature has the greatest impact on feed uptake, along with animal productivity. The optimum (recommended) temperature is the temperature range at which the livestock productivity is highest, the feed consumption is the lowest, and the funds to maintain the microclimate are cost-effective. Because of too low or too high temperatures, more feed is consumed, productivity decreases, the incidence of animals is increasing, animals can die, so it is very important to create an optimal microclimate during all times of the year. The aim and object of the research was to investigate the parameters of the temperature regime on sheepfold made from wooden panel with straw filler. During the construction of the sheepfold and during the barn period and after its end, the moisture of the straw in the sheepfold walls was monitored with humidity meter. Moisture, temperature, etc. parameters of the sheepfold microclimate were monitored by sensors and stored in the data loggers. The analysis of results (monitoring period 21/02/2015 – 20/04/2015) of the measurement of the external (outdoor) and internal temperatures and relative air humidity in the sheepfold have shown that the relative humidity of the air is too high. It has been observed that the straw filler performs thermal insulation function - after the outside (outside) temperature drops to - 6 ° C, the indoor temperature of all the measuring points in the sheepfold made from wooden panel with straw filler did not fall below 0 °C
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.