Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92580
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Pranas;Aleknavičius, Marius;Akelaitytė, Sigita
Title: Lietuvos kaimo gyvenamųjų vietovių pokyčių tyrimai
Other Title: Research of changes of rural residential areas in Lithuania
Is part of: Journal of Architecture and Urbanism. , 2014, Vol. 38, iss. 2
Extent: p. 161–172
Date: 2014
Note: eISSN 2029-7947
Keywords: Gyvenamosios vietovės;žemės ūkio paskirties žemė;miestelis;kaimas;bendrieji planai;Residential areas;agricultural land;town;village;general plans
Abstract: Straipsnyje pateikiama gyventojų surašymo statistinių duomenų analizė pagal savivaldybes ir kaimo gyvenamąsias vie- toves, taip pat savivaldybių teritorijų bendrųjų planų analizė. Nustatyta žemės ūkio dirbančiųjų ir gyvulius laikančių šeimų skaičiaus mažėjimo įtaka kaimo gyventojų ir žemės ūkio veiklos subjektų ūkių išsidėstymo tankumui. Analizuojamos stambiosios kaimo gyvenvietės sugrupuotos pagal jų dislokaciją į priemiestines bei atskirai išsidėsčiusias gyvenvietes, tarp jų miestelius ir buvusias žemės ūkio įmonių centrines gyvenvietes, nustatyta jų pokyčių dinamika. Išnagrinėtos galimybės reguliuoti kaimo gyvenamųjų vietovių plėtrą rengiant savivaldybių teritorijų bendruosius planus – parinkti vystymui perspektyvius lokalinius centrus, reikalin- gus šeimoms ir ūkiniams subjektams aptarnauti agrarinėse bei kitose aplinkinėse vietovėse. Tai padėtų išsaugoti našias žemės ūkio naudmenas ir intensyvinti tradicinę žemės ūkio veiklą, ypač probleminiuose rajonuose, kuriuose yra sparčiai nykstančių kaimų
This paper presents analysis of the statistical census data for municipalities and rural areas, as well as the analysis of general plans for territories of local municipalities. It was discovered, that the decreasing number of agricultural workers and farmers with livestock has influence on density of rural residents and agricultural entities. Large-scale rural settlements are analyzed and grouped according to the location either in suburban, or in separately located settlements including small towns and former central settlements of agricultural enterprises. Analysis of the dynamics of changes in those settlements was also performed. It was discovered that by forming spatial master plans it is possible to regulate the development of rural residential areas. Moreover, it was suggested to choose for development promising localized centers needed for serving agricultural territories and other areas. This would help to preserve productive farmland and to intensify the traditional agricultural activities, especially in problematic areas with rapidly vanishing villages
Internet: https://journals.vgtu.lt/index.php/JAU/article/view/3328/2766
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.