Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92570
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Marcinkevičiūtė, Lauryna
Title: AB „Achema“ veiklos zonoje augančių pušynų sėklų daigumo skirtumai
Other Title: Differences of seeds germination of pine trees growing in PC "Achema" activity area
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 195-199
Date: 2018
Keywords: tarša;sėklos;daigumas;paprastoji pušis;pollution;seeds;germination;scots pine
Abstract: Lietuvoje vyraujanti medžių rūšis yra paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.), ji užima 38,1 proc. šalies miškų ploto. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jonavos regioninio padalinio veiklos zonos centrinėje dalyje 1965 m. įkurta azotinių trąšų gamykla AB „Achema“. Nuo 1979 m. dėl AB ,,Achema“ išmetamų teršalų poveikio prasidėjo masinis miškų džiūvimas. Šiame darbe įvertinti AB „Achema“ veiklos zonoje augančių pušynų sėklų daigumo skirtumai, jie lyginami su kontroliniu medynu, nesančiu veiklos zonoje. Tyrimui atlikti buvo iškelti šie tikslai: atrinkti tiriamus medynus AB ,,Achema“ veiklos zonoje, surinkti tiriamo kiekio derlių einamaisiais metais, paruošti sėklas daiginti, sėti, fiksuoti lyginamuosius parametrus ir išaiškinti galbūt skirtingo daigumo priežastis.Rezultatai parodė, kad skirtinguose tyrimo objektuose sėklų svoriai beveik nesiskiria. Geriausias sėklų daigumas užfiksuotas kontroliniame medyne (sudygo 83 % visų daiginamų sėklų) ir naujoje sėklinėje plantacijoje (78 %), mažiausias – AB „Achema“ veiklos zonoje esančiame medyne (31 %). Atsižvelgiant į sėklų spalvą, rezultatai parodė, kad tamsios spalvos sėklos daigumas buvo geriausias – 55 % nuo visų sudygusių sėklų, margos sėklos – 31 %, o šviesios spalvos sėklų sudygo tik 14 %. Nustatyta, kad 75 % visų daiginamų sėklų sudygo per pirmas 7 daiginimo dienas, o per likusį daiginimo laikotarpį sėklų daigumas labai sumažėjo. Rezultatai, lyginant su kontroliniu medynu, skiriasi fiksuojant ženklius daigumo skirtumus, kurie gali būti veikiami AB „Achema“ veiklos
In Lithuania ordinary pine tree (Pinus sylvestrisL.) is prevailing kind of tree. It takes 38,1 percent of country‘s forest area. In 1965 Public company „Achema“ - nitrogen fertiliser factory was founded at the central part of State Forest Enterprise Jonava regional unit activity area. Since 1979 massive forest drying started due to effect of emmited pollutants. In this Paper differences of seeds germination of pine trees growing in area of PC „Achema“ activity area are compared to control nursaries from non-activity area. The goals of the research: to select appropriate nursaries in PC „Achema“ activity area; to assemble current year‘s harvest of researching amount; to prepare seeds for germination; to seed; to fixate comparative parameters and to ascertain reasons of possibly different germination. The results showed that weights of seeds in different research objects almost do not differ. The best seeds germination was fixated in control nursary (spit out 83% of all germinating seeds) and new seed plantation (78%), the lowest – in nursary situated in PC „Achema“ activity area (31%). Considering colour of the seeds results showed that germination of dark seeds was the best - 55%of all 75%, colourful seeds - 31%, and light seeds barely 14%. It was established that 75% of all germinating seeds spit out during seven days of germination. During the rest period the seed germination decreased greatly. The results differ comparing to control nursary fixating great germination differences which may be caused by action of PC „Achema“
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.