Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92565
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Paluckas, Darius
Title: Plynųjų kirtimų įtaka gyvosios dirvožemio dangos augalams
Other Title: Impact of clear – cuttings on the living soil plants
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 217-221
Date: 2018
Keywords: plynieji kirtimai;bruknė;mėlynė;augavietė;clear-cuttings;bilberry;cow-berry;forest type
Abstract: Santrauka Lietuvos miškuose kol kas didžiausius nemedieninių išteklių plotus sudaro mėlynė (V. myrtillus L.) ir bruknė (V. vitis x idaea L.). Brandžiuose medynuose atliekami plynieji kirtimai labai pažeidžia gyvosios dirvožemio dangos augalus, po šių kirtimų jie gali ir visiškai išnykti. Plynieji kirtimai sukelia reikšmingus miško ekosistemų pokyčius, įskaitant ir tai, kad po jų pasikeičia fizinės ir cheminės dirvožemio sąlygos, augmenija. Tyrimo tikslas – įvertinti trumpalaikius augalų įvairovės pokyčius mėlynės (V. myrtillus L.) ir bruknės (V. vitis x idaea L.) krūmokšniams, brukniniuose (Pinetum vacciniosum), brukniniuose-mėlyniniuose (Pinetum vaccinio-myrtillosum) ir mėlyniniuose (Pinetum myrtillosum) pušynuose. Tyrimų metu buvo siekiama nustatyti plynųjų kirtimų įtaką šių augalų produktyvumui, gyvybingumui ir pasiūlyti priemones, kurias taikant būtų kuo racionaliau panaudojami ir apsaugojami šie nemedieniniai miško ištekliai. Atliktas tyrimas patvirtino esminius po kirtimų biržėse vykstančius augmenijos pokyčius. Plotuose, kur buvo vykdomi tyrimai, po plynųjų kirtimų sumažėjo V. myrtillus L. ir V. vitis idaea L. paplitimas ir gausa. Tyrimų metu nustatyti reikšmingi mėlynės (V. myrtillus L.) ir bruknės (V. vitis x idaea L.) krūmokšnių pokyčiai, jie pateikti aptariant rezultatus
In Lithuania forests the largest non-woodland resources are bluberry and cow – berry. Clear-cutings cause considerable changes in forest ecosystems including physical and chemical soil conditions and understory vegetation. Forest restoration processes strongly depend on the level of this disturbance. The aim of the research is to investigate short-term changes in plant diversity after clear-cutting. The estimation of understory vegetation was accomplished in the forest stands of the forest type Pinetum vaccinio-myrtillosum, Pinetum vacciniosum, Pinetum myrtillosum. The vegetative performance of V. myrtillus and V. vitis – idaea L. populations were determined in the mature forest stands and clear cutting areas. We detected significant changes in above- and underground parts and shrub number of V. myrtillus L. and V. vitis- idaea L. after one year in the clear-cut plots comparing to mature forest stand. There was a general increase in most of studied characters for V. myrtillus and V. vitis – idae L. in clear-cuttings sites
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.