Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92534
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Krasauskas, Aurimas
Title: Fungi isolated from maize (Zea mays L.) grain in Lithuania
Other Title: Grybai, išskirti iš Lietuvoje užaugintų kukurūzų ( Zea mays L.) grūdų
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2018, t. 25, nr. 4
Extent: p. 169-176
Date: 2018
Note: ISSN 2424-4120 (Online)
Keywords: kukurūzai;grūdai;mikromicetai;tarša;mikotoksinai;maize;grain;contamination;mycotoxins
Abstract: Darbo tikslas buvo ištirti kukurūzų grūdų taršą grybų pra - dais ir grybų rūšinės sudėties įvairovę Lietuvos klimato sąly - gomis . Tyrimo objektas – kukurūzų grūdai, paimti penkiuo - se skirtinguose Vilkaviškio rajono ūkių laukuose 2016 ir 2017 metais. Grūdų mėginiai iš laukų buvo paimti prieš derliaus nuėmimą (spalio mėn. pabaigoje). Mėginių drėgmė išmatuo - ta mobiliu termohigrometru „Wile 55“. Kiekybinis grūdų už - teršimas grybų pradais nustatytas skiedimo metodu ir skie - dinių sėjimu trimis pakartojimais į Saburo gliukozės agaro terpę su chloramfenikolu (0,5 g l –1 ). Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad kukurūzų grūdų drėgnumas skirtingais tyrimų metais svyravo nuo 21,5 iki 32,3 %. Dėl vėlyvos brandos ir ne - palankių meteorologinių sąlygų kukurūzų grūdų tarša gry - bų pradais siekė nuo 9,5 cfu/g –3 iki 33,2 cfu/g –3 . Grybai buvo identifikuoti pagal morfologines ir mikroskopines savybes. Išskirtos aštuonios skirtingų grybų gentys ( Absidia spp., As - pergillus spp. Alternaria spp., Cladosporium spp., Epicoc - cum spp., Fusarium spp., Mortierella spp., Penicillium spp.) ir identifikuota 14 rūšių. Grūduose labiausiai buvo paplitę Al - ternaria ir Fusarium genčių grybai. Siekiant sumažinti derliaus nuostolius, gauti geresnės kokybės grūdus ir išvengti žmonėms bei gyvūnams keliamo toksinų pavojaus, būtina nustatyti grūdų pažeidėjus grybus, ištirti jų ekologinius savitumus, naudoti priemones, ribojan - čias jų plitimą maisto žaliavose
The aim of this work was to investigate contamination levels of maize grain by fungi propagules and composition of fungi species. The objects of investigation were maize grain taken in Lithuania, 5 different fields of private farms in the Vilkaviškis District, in 2016 and 2017. Grain samples were taken directly from the field before harvesting at the end of Octo - ber (Phenological growth stage BBCH 97). Moisture of the samples was measured by a mobile hygrometer Wile 55. Quantitative grain contami - nation by fungal propagules (fungal propagules = cfu = colony forming unit) was determined by a dilution method. Serial decimal dilutions up to 10 −3 were made and 0.1 ml aliquots were inoculated in triplicate onto the Sabouraud glucose agar medium with chloramfenicol (0.5 g l –1 ). Re - sults of this study showed that the moisture content in the grain varied from 21.5 to 32.3%. Due to late ripening and unfavourable meteorologi - cal conditions the contamination of grain by fungi propagules ranged from 9.5 to 33.2 cfu g –3 . Fungi were identified according to morphologi - cal and microscopic characteristics. A total of 8 different fungal genera ( Absidia spp., Aspergillus spp. Alternaria spp., Cladosporium spp., Epicoccum spp., Fusarium spp., Mortierella spp., Penicillium spp.) and 14 species were identified in total. Fungi of Alternaria and Fusarium genera were prevailing
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3866/2665
https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3866/2665
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

22
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.