Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92533
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas
Title: Skystųjų organinių vaistažolinių trąšų Fitokondi normų ir purškimų dažnio įtaka ekologiškai auginamoms bulvėms
Other Title: The impact of liquid organic herbal fertilisers Fitokondi rates and spray frequency on ecologically grown potatoes
Is part of: Sodininkystė ir daržininkystė. , T. 37 (3-4) (2018)
Extent: p. 31-47
Date: 2018
Keywords: bulvės;cheminė sudėtis;derlius;ekologinis ūkininkavimas;skystosios organinės trąšos Fitokondi;chemical composition;liquid organic fertilisers Fitokondi;organic farming;potatoes
Abstract: Skystųjų organinių vaistažolinių trąšų Fitokondi įtakos ekologiškai auginamų bulvių derliui ir kokybei tyrimai atlikti 2011–2013 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje lengvo priemolio sekliai glėjiškame karbonatingajame išplautžemyje – IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol – LVg-p-w-cc). Ekologiškai auginamas bulves nupurškus skystomis organinėmis vaistažolinėmis trąšomis Fitokondi (vienkartinė norma – 6 ir 8 l ha-1) tris ir keturis kartus, esmingai padidėjo bulvių suminis ir prekinis gumbų derlius, prekinio derliaus išeiga, sausųjų medžiagų, krakmolo ir nitratų kiekis gumbuose, o azoto, fosforo ir kalio kiekiui Fitokondi trąšos įtakos neturėjo. Bulves nupurškus Fitokondi trąšomis (norma – 24 ir 32 l ha-1) tris ir keturis po 8 l ha-1, esmingai padidėjo suminis ir prekinis bulvių gumbų derlius, palyginti su purškimu tris kartus, kai norma – 18 l ha-1, kiekvieną kartą išpurškiant po 6 l ha-1. Fitokondi norma ir purškimo dažnis neturėjo įtakos bulvių prekinio derliaus išeigai. Palyginus tarpusavyje bulvių purškimą vegetacijos metu Fitokondi trąšomis per tris ar keturis kartus, kai vienkartinė norma – 6 ir 8 l ha-1, esmingų sėklinių ir pašarinių bulvių gumbų derliaus skirtumų nenustatyta. Skirtingos Fitokondi normos ir purškimų dažnis neturėjo esminės įtakos sausųjų medžiagų, krakmolo, azoto, fosforo ir kalio kaupimuisi gumbuose. Fitokondi trąšomis nupurškus tris kartus, nitratų kiekis bulvių gumbuose padidėjo iš esmės, palyginti su purškimu keturis kartus. Kai bendra Fitokondi norma buvo 24 l ha-1, esmingai daugiau nitratų gumbuose susikaupė bulves nupurškus tris kartus po 8 l ha-1 nei keturis kartus po 6 l ha-1
The research of the impact of liquid organic herbal fertilisers Fitokondi on organically cultivated potato yield and its quality were carried out in 2011–2013 in the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture on loam, shallowly calcareous gleyic Luvisol - IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol - LVg-p-w-cc). Having sprayed three and four times the ecologically grown potatoes with liquid organic herbal fertilisers Fitokondi 6 and 8 at the rate of l ha-1 total and marketable yield of potato tubers, the output of marketable yield, the amount of dry matter, starch and nitrates in the tubers increased essentially, meanwhile Fitokondi fertilisers had no impact on the amount of nitrogen, phosphorus and potassium. Having sprayed the potatoes with Fitokondi 24 and 32 1 ha-1 at the rate of three and four 8 1 ha-1, total and marketable yield of potato tubers essentially increased in comparison with spraying 18 1 ha-1 at the rate of 6 1 ha-1 in three times. The rate of Fitokondi and spray frequency had no impact on the output of commercial potato yield. Having compared potato spray in the time of vegetation at the Fitokondi rates of 6 and 8 1 ha-1 in three or four times there were no essential differences of the yield of seed and fodder potato tubers. Potato spray with different Fitokondi rates and frequency of sprays had no essential impact on the accumulation of dry matter, starch, nitrogen, phosphorus and potassium in the tubers. Having sprayed with Fitokondi fertilisers three times the amount of nitrates increased essentially in comparison with spraying four times. Having sprayed the potatoes with common 24 l ha-1 rate of Fitokondi essentially more nitrates were accumulated in the tubers after potatoes were sprayed three times 8 l ha-1 than four times 6 l ha-1
Internet: http://www.lsdi.lt/straipsniai/37-3ir4/37vol34Pekarskas.pdf
http://www.lsdi.lt/straipsniai/37-3ir4/37vol34Pekarskas.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

18
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.