Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92532
Type of publication: research article
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Malinauskaitė, Regina;Vaičekauskaitė, Kristina;Čepulienė, Rita
Title: Blakinės kalendros (Coriandrum sativum L.) alelopatinė įtaka paprastojo lęšio (Lens Culinaris Med.) sėklų daigumui ir augimui ankstyvuoju vystymosi laikotarpiu
Other Title: Allelopathic effect of Coriandrum sativum on germination of lentil (Lens culinaris Med.) seeds and growth of seedlings in early development stages
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2018, t. 25, nr. 4
Extent: p. 184-191
Date: 2018
Note: ISSN 2424-4120 (Online)
Keywords: ištrauka;alelopatija;daigumas;Coriandrum sativum;Lens culinaris;exract;allelopathy;germination
Abstract: Straipsnyje pateikiami 2017 m. kovo mėn. Aleksandro Stulginskio universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto Augalų fi ­ ziologijos laboratorijoje atlikti tyrimai. Tyrimų tikslas – nustatyti ir įvertinti blakinės kalendros šaknų ir stiebų vandeninių ištraukų alelopatinę įtaką paprastojo lęšio ‘Smėli ­ nukai’ veislės sėklų daigumui, daigelių ir šaknelių augimui ankstyvuo ­ ju vystymosi tarpsniu. Eksperimento variantai: (1) blakinės kalendros šaknų 1 : 12 (biomasė : distiliuotas vanduo) koncentracijos vandeninė ištrauka; (2) šaknų 1 : 30 koncentracijos ištrauka; (3) blakinės kalen ­ dros stiebų 1 : 12 koncentracijos vandeninė ištrauka; (4) stiebų 1 : 30 koncentracijos ištrauka. Kontrolė – distiliuotas vanduo. Eksperimen ­ tas pakartotas tris kartus. Kiekvienam pakartojimui buvo naudota po 25 paprastojo lęšio sėklas. Blakinės kalendros šaknų vandeninių ištraukų 1 : 12 ir 1 : 30 kon ­ centracijos neturėjo esminės įtakos paprastojo lęšio sėklų daigumo galiai ir daigumui. Kalendros stiebų 1 : 12 ir 1 : 30 koncentracijų van ­ deninės ištraukos esmingai slopino lęšio sėklų daigumą. Palyginti su distiliuotu vandeniu, jis buvo atitinkamai 1,25 ir 1,17 karto mažesnis. Paprastojo lęšio daigų augimą esmingai slopino 1 : 12 koncentraci ­ jos kalendros šaknų vandeninė ištrauka. Daigai buvo 47,7 %, arba 1,91 karto, trumpesni nei distiliuotame vandenyje. Paprastojo lęšio šaknelių ilgis esmingai sumažėjo 1 : 12 koncentracijos blakinės ka ­ lendros šaknų ir stiebų vandeninėse ištraukose, atitinkamai 83,3 % ( šaknų ) ir 73,1 % (stiebų). Dėl blakinės kalendros 1 : 12 koncentra ­ cijos šaknų ir stiebų vandeninių ištraukų poveikio šaknelių / daigelių ilgių santykis (ŠDS) nesiekė 1, ŠDS buvo atitinkamai 0,7 ir 0,85
The experiment was conducted at the Plant Physiology Laboratory of the Institute of Biology and Plant Biotech ­ nology, Aleksandras Stulginskis University in 2017. The aim of the research was to determine the allelopathic effect of aqueous extracts from coriander roots and stems on the ger ­ mination of lentil ‘Smėlinukai’ variety seeds and the growth of seedlings in early development stages. The treatments of investigations were as follows: 1) aqueous extracts of Co - riandrum sativum roots, concentration 1:12 ( C. sativum biomass : distilled water); 2) aqueous extracts of roots, con ­ centration 1:30; 3) aqueous extracts of C. sativum stems, concentration 1:12; 4) aqueous extracts of stems, concentration 1:30. The control was distilled water. The experiment was repeated three times. In total, 25 lentil seeds were used for every replicate. Coriander root aqueous extracts of 1:12 and 1:30 con ­ centrations did not have any significant effect on the germi ­ nation energy and germination of lentil seeds. The coriander stem aqueous extracts of 1:12 and 1:30 concentrations sig ­ nificantly inhibited the lentil germination. Compared with distilled water, it was, respectively, 1.25 and 1.17 times low ­ er. The 1:12 concentration coriander root aqueous extract substantially inhibited the growth of lentil sprouts. Sprouts were 47.7%, or 1.91 times, shorter than with distilled water. The lentil root length was significantly reduced in the 1:12 concentration aqueous extracts of corianden roots and stems, 83.3 (roots) and 73.1% (stems), respectively. As a re ­ sult of the effect of the 1:12 concentration coriander root and stem aqueous extracts, the ratio of roots/sprouts length was less than 1. It was 0.7 and 0.85, respectively
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3868/2667
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.