Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92531
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Levickienė, Dovilė;Vaitkevičienė, Nijolė;Jarienė, Elvyra;Mažeika, Romas
Title: The content of macroelements in white mulberry (Morus alba L.) leaves
Other Title: Makroelementų kiekis baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) lapuose
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2018, t. 25, nr. 4
Extent: p. 177-183
Date: 2018
Note: ISSN 2424-4120 (Online)
Keywords: baltasis šilkmedis;lapai;makroelementai;skynimo laikas;harvest time;macroelements;leaves;white mulberry
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti dirvožemio agrocheminius ir biologinius kokybės rodiklius bei nustatyti baltojo šilkmedžio veislių ‘Turchanka’ ir ‘Plodovaja 3’ lapuose makroelementų sudėties įvairavimą vegetacijos metu. Lauko eksperimentas vykdytas Kauno rajone esančiame ekologiniame šilkmedyne 2016–2017 metais. Dirvožemio agrocheminėms bei biologinėms savybėms nustatyti mėginiai buvo sudaryti gegužės ir rugsėjo mėn. (II-ąją dekadą), o baltojo šilkmedžio lapai makroelementų kiekybinei analizei buvo rinkti birželio ir rugsėjo mėn. (II-ąją dekadą). Eksperimento rezultatai parodė, kad dirvožemio agrocheminių rodiklių kiekio mažėjimo tendencija pastebėta per visą bal - tųjų šilkmedžių vegetacijos laikotarpį. Baigiantis vegetacijai, rugsėjo mėn., azoto, judriojo fosforo ir judriojo kalio kiekiai dirvožemyje, kuriame augo ‘Turčianka’ ir ‘Plodovaja 3’ veislės baltieji šilkmedžiai, sumažėjo atitinkamai 7,93; 24,85 ir 25 %, palyginti su vegetacijos pradžios (gegužės mėn.) dirvožemio tyrimų rezultatais. Dirvožemio, kuriame augo ‘Turčianka’ ir ‘Plodovaja 3’ veislės baltieji šilkmedžiai, mikroorganizmų biomasės sankaupos ir dehidrogenazės aktyvumas esmin - gai sumažėjo atitinkamai 20,39 ir 17,95 %, palyginti su ve - getacijos laikotarpio pradžia. Tyrimų rezultatai parodė, kad, priklausomai nuo skynimo laiko, abiejų veislių lapuose visos vegetacijos metu dominavo makroelementas kalcis. Mak- ro elementų (kalcio, fosforo, mangano, sieros) kiekiai šilk- medžių veislių ‘Turčianka’ ir ‘Plodovaja 3’ lapuose per visą vegetaciją didėjo. Didžiausi Ca, Mg, P ir S kiekiai nustatyti rugsėjo mėn. skintuose veislės ‘Turčianka’ lapuose. Patikimai didžiausias kalio kiekis (1860 mg 100 g –1 s. m.) nustatytas birželio mėn. skintuose ‘Plodovaja 3’ veislės lapuose
The aim of this study was to evaluate the agrochemical and biological quality indicators of soil and to determine the best harvest time to maxi - mize the nutrient contents of white mulberry leaves ( Morus alba L.) from two different cultivars. Mulberry leaves were analysed to determine the seasonal changes in the contents of Ca, K, P, Mg and S. The study was carried out on 7-year-old mulberry trees belonging to Morus alba L. cultivated in an organic farm in the Kaunas District of Lithuania in 2016 and 2017. The soil agrochemical and biological in - dicators and mulberry leave samples were analysed two times during the tree vegetation period. The soil samples were collected in May and September (in the 2nd ten-day period) and leaves in June and September (in the 2nd ten-day period). The study revealed that a decreasing tenden - cy for soil agrochemical indicators was observed throughout the entire period of growth of mulberry trees. At the end of the vegetation period the contents of nitrogen, available phosphorus and available potassium significantly decreased by 7.93, 24.85 and 25%, respectively, compared with that taken in May. At the end of the mulberry tree vegetation period the microbial biomass and dehydrogenase activity in the soil sig - nificantly decreased, by 20.39 and 17.95%, respectively, compared with that taken in the beginning of the vegetation period. The study revealed that harvest months had a statistically significant impact on the levels of the examined elements among the two Morus cultivars. It was found that the main macroelement in the leaves of both cultivars was Ca followed by K, P, Mg and S. However, the highest Ca, Mg, P and S contents in ‘Turchanka’ leaves increased with maturity. Importantly, the amount of macronutrients in the mulberry leaves varied in accordance with the cultivar and the harvest time. These results can help farmers to select a cultivar and
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3867/2666
https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3867/2666
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.31 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

18
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.