Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92437
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002);Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vegienė, Rasa;Perkumienė, Dalia
Title: Politikos tyrimas tarptautinių santykių saugumo kontekste taikant konstruktyvistišką metodologiją
Other Title: Research of Policy in the Context of International Relationship by Applying Constructive Methodology
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 2 (15)
Extent: p. 102-113
Date: 2018
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos „Gamtotvarkos aktualijos – 2018“ pranešimų medžiaga
Keywords: Tarptautiniai santykiai;politika;saugumas;konstruktyvizmas;International relations;politics;security;constructivism
Abstract: Nagrinėjant, kaip galima tirti politiką kostruktyvistiškai, pirmiausia atskleidžiami politikos teoriniai aspektai, pateikiama viešosios politikos samprata, jos interpretavimas, o sekančiu žingsniu siekiama parodyti, kaip politikos disciplinoje atsispiriant nuo pagrindinių konstruktyvistinės socialinio pasaulio analizės principų formuluojama konstruktyvistinė teorija: pirma, atskleidžiami metateoriniai konstruktyvizmo pagrindai ir problemos, kylančios taikant jas tolesniuose tyrimuose, antra, išskiriami pamatiniai konstruktyvizmo, kaip metateorijos teiginiai (intersubjektyvus reikšmių konstravimas; idėjų svarba materialiam pasauliui suprasti; veikėjo ir struktūros sąveikos proceso abipusiškumas) ir parodoma, kokią formą jie įgauna ir kaip taikomi konkretesniuose teoriniuose svarstymuose ir tyrimuose
In the analysis of how it is possible to study politics from constructivistic approach, the theoretical aspects of politics are firstly revealed, the concept of public policy is presented, its interpretation, and the next step is to show as a political discipline, resisting the fundamental principles of constructivist social analysis of the world, the constructivist theory is formulated: first, the metaphorical foundations of constructivism and / Problems arising from their subsequent research, on the other hand, are the basic definitions of constructivism as metatheory (intersubjective meaning, the importance of ideas for the material world, the reciprocity of the interaction between the actor and the interaction of the structure) and shows how they are acquired and how they are applied in more specific theoretical reflections and studies. When analyzing policy in the context of security, it is expedient to evaluate the theoretical aspects of the policy and possible research methodological choices that can be applied to policy research. In this paper, the purposefulness of choosing a particular methodology that best reveals the process of policy formation and implementation, in essence, discusses the principles, features, and advantages of this methodologies
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92437
Affiliation(s): Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.16 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

24
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.