Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92435
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vyčienė, Gitana;Pocius, Evaldas;Grybauskienė, Vilda
Title: LiDAR duomenų taikymas upės baseino riboms nustatyti
Other Title: Application of LiDAR Data for the Assessment of River Basin Boundaries
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 2 (15)
Extent: p. 114-120
Date: 2018
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos „Gamtotvarkos aktualijos – 2018“ pranešimų medžiaga
Keywords: LiDAR;GIS;hidrografinis tinklas;baseino plotas;LiDAR;GIS;hydrographic network;river catchment area
Abstract: Upės baseinuose vyksta įvairūs procesai, kuriuos lemia antropologiniai veiksniai, kurie per kelias dešimtis metų daro pokyčius upės baseinų takoskyroms bei riboms. Prieš kelis dešimtmečius nustatytos baseinų ribos gali skirtis nuo esamos situacijos. Projektuojant įvairius vandens ūkio objektus dauguma atvejų reikia atlikti hidrologinius skaičiavimus, todėl labai svarbu turėti kuo tikslesnes baseino ploto ir vandentėkmės ilgio reikšmes. Vystantis technologijoms atsirado galimybė nuotoliniu būdu surinkti didelį kiekį duomenų ir juos apdoroti naudojantis Geografinėmis Informacinėmis Sistemomis (GIS). Modeliuojant Dievogalos upės baseiną su ArcHydro įrankiu buvo nustatytas tankesnis vandentėkmių tinklas: bendras vandentėkmių ilgis (su intakais) – 15,19 proc. mažesnis; Dievogalos upės vagos ilgis – 11,27 proc. mažesnis; bendras baseino plotas – 1,8 proc. didesnis. Apibendrinant visą atliktą analizę svarbu paminėti, kad norint nustatyti tikslias upės baseino ribas ar analizuoti kitokius baseino parametrus, neaiškiose vietose reikia gautus duomenis palyginti su kitų duomenų bazių duomenimis
River basins host a variety of processes that affect the anthropological factors that within a few decades make changes in the river basin boundaries and dividing lines. A few decades ago established basins may differ from the current situation. The designing of various water facilities in most cases need to be performed with hydrological calculations (STR 2:05:19: 2005), so it is very important to have the most accurate catchment area of watercourses and length values. Technological developments have made it possible to remotely collect large amounts of data and processing them using geographic information systems (GIS), which make it easier to determine the boundaries of the river basin, flow lines and other parameters. Modeling with ArcHydro tool depending on the relief has been set a dense network of watercourses in the basin of Dievogala: total length of the watershed – 15,19 percent lower; the length of Dievogala river watershed – 11,27 percent lower, total catchment area – 1,8 percent bigger. To sum up the whole analysis, it is important to mention that in order to determine the exact boundaries of the river basin or to analyze other parameters of the basin, in unclear locations, it is necessary to compare the data obtained with the data from other databases
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92435
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.