Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92422
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Perkumienė, Dalia;Silva, Antonio
Title: Legal regulation of waste management
Other Title: Teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 2 (15)
Extent: p. 87-95
Date: 2018
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos „Gamtotvarkos aktualijos – 2018“ pranešimų medžiaga
Keywords: Atliekos;teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas;atliekų tvarkymas;Waste;legal waste regulation;waste management
Abstract: Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas yra itin aktualus ir vis labiau pabrėžiamas kvalifikuotų specialistų klausimas siekiant spręsti su atliekų tvarkymu susijusias problemas. Nors atliekų sąvoka Europos Sąjungos teisėje yra nusistovėjusi ir plačiai interpretuojama Europos Teisingumo Teisme, ją dažnai kritikuoja teisininkai: dėl aplinkos apsaugos stokos bei pernelyg griežto reguliavimo. Teisinis atliekų tvarkymas yra aktuali problema dabartinėje teisinėje sistemoje, o valstybės narės yra atsakingos už EMAS (Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos) įgyvendinimą savo šalyse ir turi pateikti Komisijai informaciją apie schemos įgyvendinimo pažangą. Jie steigia ir prižiūri kompetentingas įstaigas ir akreditavimo įstaigas, teikia rekomendacijas dėl organizacijų registracijos sustabdymo ir atšaukimo. Materialūs teisiniai ginčai atliekų teisinio reguliavimo srityje kyla dėl žalos ir atlyginimo, administracinių procedūrų nesilaikymo, mokesčių ir rinkliavų nemokėjimo
Waste management and the legal use of the subject is extremely topical and, increasingly, its emphasis on preparing more skilled professionals to deal with problems arising from it. Legal waste regulation is a topical issue in the current legal system and Member States are responsible for implementing EMAS (European Community Environmental Management and Audit Scheme) in their countries and must provide the Commission with information on the progress of the implementation of the scheme. They establish and supervise the Competent Bodies and Accreditation Bodies, make recommendations on the suspension and cancellation of registration of organizations. Material legal disputes in the field of waste legal regulation arise as a result of damage and indemnification, non-compliance with administrative procedures, non-payment of taxes and fees
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92422
Affiliation(s): Kauno kolegija
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jan 17, 2021

Download(s)

16
checked on Jan 17, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.