Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92421
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ludavičius, Vytautas
Title: Žemės ūkio paskirties žemės sklypų formavimo ypatumų tyrimas 2017 metais Lietuvoje
Other Title: Investigation of Agricultural Landscape Formation Characteristics in Lithuania in 2017
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 2 (15)
Extent: p. 38-43
Date: 2018
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos „Gamtotvarkos aktualijos – 2018“ pranešimų medžiaga
Keywords: Atidalijimas;padalijimas;sujungimas;formavimo ir pertvarkymo projektas;žemės sklypas;Separation;division;merging;formation and conversion project;land plot;parcel
Abstract: Siekiant išnagrinėti žemės ūkio paskirties žemės sklypų formavimo ypatumus 2017 metais Lietuvos teritorijoje analizuojami visi teisės aktai, įstatymai ir nutarimai, susiję su žemės sklypų formavimu. Atliekant tyrimą duomenys naudojami iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal turimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų duomenis. Iš duomenų bazės naudojami tik 2017 metų duomenys. Atsitiktinai pasirinkta po 20 projektų šešiuose didžiųjų Lietuvos miestų rajonuose. Išanalizuotus projektus, suskirsčius juos pagal tikslus bei surašius į lentelę, lengvai išsiaiškiname pagrindinius tikslus. Nustatyta, kad daugiau nei 88 % projektų rengiami ir jau parengti dėl sklypų smulkinimo, jų užstatymo, pardavimo ar atsiskyrimo nuo bendraturčių. Vilniaus rajone, atlikus vykdomų dviejų projektų, didžiausiu ir mažiausiu atstumu nutolusių nuo Vilniaus miesto centro analizę pastebima, kad pagrindiniai tikslai yra padalinti arba atidalinti žemės sklypų dalis iš bendrosios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų. Darytina išvada, jog kuo arčiau miesto, tuo sklypai formuojami mažesni. Suformuotiems sklypams nustatomi servitutai arba projektuojami sklypai, skirti patekti į kitus sklypus bei tiesti komunikacijas. Kuo toliau nuo miesto žemės sklypai, tuo jie smulkinami į didesnius kaip 0,5 ha, ploto žemės sklypus, tam kad būtų galima formuoti ūkininko sodybą
In order to analyze the peculiarities of the formation of agricultural land plots on the territory of Lithuania in 2017, all legal acts, laws and resolutions related to the formation of land plots were analyzed. In the course of the investigation, data from the National Land Service under the Ministry of Agriculture are used according to available data on land plot formation and conversion projects. The database uses only data since 2017. Randomly were selected 20 projects in six major cities of Lithuania. Having analyzed the projects by dividing them according to the goals and having written in the table, we can easily find out the main goals. It has been determined that more than 88% of projects are being prepared and are already prepared for shredding, building, selling or separating from joint owners. After conducting two projects in Vilnius region, the analysis of the largest and the smallest distances from the Vilnius city center reveals that the main goals are to divide or remove part of the land plots from the land parcels under common ownership. The conclusion is: the closer to the city, the smaller plots are formed. Forged parcels are installed easements or designed parcels intended for access to other parcels and to build communications. The farther away from the land plots of the city, they are crushed to more than 0.5 ha land plots for the purpose of forming a farmstead farmer
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92421
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

20
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.