Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92358
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Steponavičienė, Vaida;Sinkevičienė, Aušra;Skinulienė, Lina;Sinkevičius, Alfredas;Jodaugienė, Darija;Armonaitė, Karolina
Title: Dirvožemio savybių pokyčiai skirtingų veislių vasarinių kviečių pasėliuose
Other Title: Variation of soil properties in different cultivars of spring wheat crop
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2018, t. 25, nr. 3
Extent: p. 148-158
Date: 2018
Note: ISSN 2424-4120 (Online)
Keywords: vasariniai kviečiai;agrocheminės savybės;agrofizikinės savybės;CO 2 emisija;spring wheat;soil agrophysical properties;soil agrochemical properties;CO2 emission
Abstract: Tyrimų tikslas – ištirti skirtingų veislių vasarinių kviečių poveikį dirvožemio savybėms. Stacionarus lauko eksperimentas atliktas ūkininko Kastyčio Andriulio ūkio lauke (Kelmės r., Vaiguvos sen., Užgirių k.). Skirtingų veislių vasarinių kviečių pasėlių dirvožemio agrofizikinių, CO 2 emisijos ir agrocheminių savybių tyrimai atlikti 2017 metais. Tirtos vasarinių kviečių veislės: ‘Vanek ’ (kontrolė), ‘KWS Akvilon ’ ir ‘Rospuda ’ Žemės dirbimo būdas – įprastinis arimas 23–25 cm gyliu. Augalų rotacija eksperimente: 1) vasariniai rapsai; 2) žieminiai kviečiai; 3) kukurūzai; 4) vasariniai miežiai; 5) vasariniai kviečiai. Eksperi mentas atliktas trimis pakartojimais. Bendras laukelio plotas – 10 584 m 2 (294 × 36 m), apskaitinis – 5 994 m 2 (222 × 27 m). Eksperimente variantų laukeliai išdėstyti rendomizuotai (laukelio apsauginė juosta – 4,5 m pločio, o tarp pakartojimų – 9 m pločio). Skirtingų veislių vasariniai kviečiai turėjo nevienodą poveikį dirvožemio drėgnumui ir temperatūrai. Tiriamuoju laikotarpiu (birželio 14 d., liepos 9 d. ir rugpjūčio 24 d.) CO 2 dujų emisijos išsiskyrimas iš dirvožemio nustatytas didesnis vasarinių kviečių veislės ‘KWS Akvilon ’ pasėlyje, o mažesnis veislės ‘Rospuda ’, palyginti su ‘Vanek ’ pasėliu. Po derliaus nuėmimo vasarinių kviečių ‘KWS Akvilon ’ laukelių dirvožemio tiriamuosiuose sluoksniuose nustatyti didesni visuminio azoto, judriojo fosforo ir kalio kiekiai, palyginti su veislės ‘Vanek ’ pasėliu
The aim of this research was to investigate the effect of spring wheat cultivars on soil properties. In 2017 the experiment was conducted at Kastytis Andriulis’s farm located in Užguriai Village, Vaiguva Eldership, Kelmė District. Three cultivars of spring wheat were selected for this research: ‘Vanek’, ‘KWS Akvilon’ and ‘Rospuda’. The ‘Vanek’ cultivar was chosen as a control. The soil type is defined as Dystric Albeluvisols. Different cultivars of spring wheat unequally affected the soil humidity and temperature. During the research period, the largest CO2 emission was determined in the ‘KWS Akvilon’ crop. Different cultivars of spring wheat had no significant impact on the soil pHKCl.Increased levels of net nitrogen, mobile phosphorus and potassium were detected in the soil after the harvest of ‘Rospuda’ and ‘KWS Akvilon’ cultivars
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3798/2597
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.