Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92356
Type of publication: research article
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Bartulis, Liutauras
Title: Aternatyvių ūkininkavimo sprendimų Ld augavietėje ekonominė analizė
Other Title: Economic analysis of alternative farming solutions in Ld type of forest site
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 143-146
Date: 2018
Keywords: alternatyvūs ūkininkavimo sprendimai;augavietė Ld;ekonominė analizė;medynas;alternative farming solutions;Ld type of forest site;economic analysis;stand
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami skirtingos rūšinės sudėties medynų Ld augavietėje tūrio bei vertės augimo dėsningumai, palyginami šių medynų ekonominiai rodikliai. Nustatyta, kad drebulynai, sukaupiantys didesnį tūrį jaunesniame amžiuje, perbrendusiame amžiuje atsilieka nuo eglynų ir beržynų. Didžiausią vertę brandžiame amžiuje Ld augavietėje sukaupia eglynai. Pasirenkant medynų rūšinę sudėtį pagal skirtingus ekonominius rodiklius, sprendimas turėtų priklausyti nuo miško valdytojo prioritetų
Regularities of volume and value dynamics in stands of different species composition in Ld type of forest site is being investigated in the study. Main economic indicators of the stands are calculated and compared. It was concluded, that the highest volume in young age is accumulated in aspen stands, while at the maturity age higher volume if found in spruce and birch stands. The highest value of timber at maturity age is accumulated in spruce stands. When economic indicators are used (net income, net discounted revenue, forest rent of internal rate of return), the choice of tree species depends on priorities of forest owner or manager
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.83 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.