Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92313
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Goberienė, Vaida
Title: Trumpaamžių piktžolių gausumo pokyčiai ekologinio ūkininkavimo sąlygomis
Other Title: Short-living weed abundance changes under the conditions of organic farming
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 164-168
Date: 2018
Keywords: piktžolės;ekologinis ūkininkavimas;pasėliai;Weeds;organic farming;crops
Abstract: Ekologinių ūkių savininkus ir ekologiškų produktų vartotojus vienija bendras tikslas – saugi aplinka, švarūs vandenys, savitas natūralus kraštovaizdis ir sveikas maistas. Šiuose ūkiuose piktžolės turbūt yra pati didžiausia problema, o būdų jas naikinti ekologinio ūkio savininkai turi mažai. Straipsnyje nagrinėjami trumpaamžių piktžolių gausumo pokyčiai ir rūšinė sudėtis ekologinio ūkininkavimo sąlygomis. Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje, intensyvios gamybos ūkiuose: VšĮ „ASU mokomasis ūkis“ir Bandymų stotyje. Nustatyta, kad rūšinė sudėtis įvairiausia ekologinio ūkio sistemoje: sėjamųjų vikių ‘Aisiai’ ir sėjamosios avižos ‘Kertag’ mišinio pasėlyje – 29 skirtingos trumpaamžių piktžolių rūšys (gausiai augo dirvinis garstukas (Sinapis arvensis L.)), žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ pasėlyje – 29 skirtingos trumpaamžių piktžolių rūšys (labai gausiai augo daržinė žliūgė (Stellaria media (L.) Vill.)). Intensyviai auginamame raudonųjų dobilų ‘Pyza’ ir pašarinių motiejukų ‘Jumis’ mišinio pasėlyje – 13 skirtingų trumpaamžių piktžolių rūšių (gausiai augo trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia (L.) Gray. ir bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum (Merat) M.Lainz)), o vasarinių miežių ‘KWS Atrika’ pasėlyje – 22 (labai gausiai augo paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-gali (L.) P.Beauv.))
The common aim unites organic farm owners and consumers of organic products: safe environment, clean waters, distinctive natural landscape and healthy food. In this type of farms weed is the biggest problem and the owners of these farms only have a few ways how to exterminate them. This article examines short - living weed abundance changes and species composition on organic farming conditions. Investigations were done in Aleksandras Stulginskis University Centre of Agroecology ecological farm: public establishment of ASU training farm and experimental station. Identified that the species composition has the widest range in organic farming system: in ecologically grown sowing vetches ‘Aisiai’ and sowing oat ‘Kertag’ crop mixture – 29 different short – living species of weed (richly grew charlock (Sinapis arvensis (L.)), in the winter wheat ‘Širvinta 1’ crop – 29 different short – living species of weed (richly grew common chickweed (Stellaria media (L.) Vill.). In intensively grown crop mixture of red clover ‘Pyza’ and meadow timothies ‘Jumis’ – 13 different short – living species of weed (richly grew pale smartweed (Persicaria lapathifolia (L.)) Gray. and scentless false mayweed (Tripleurospermum perforatum (Merat) M.Lainz) and in the crop of summer barley ‘KWS Afrika’ – 22 (richly grew cockspur (Echinochloa crus-gali (L.) P.Beauv.)
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.