Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92305
Type of publication: research article
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Rimkus, Domas
Title: Dubysos upės vandens kokybės dinamika 2011–2016 metais
Other Title: Dubysos river water quality dynamics during 2011-2016 years
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 174-178
Date: 2018
Keywords: Dubysos upė;dinamika;ekologinė būklė;Dubysa river;dynamics;ecological status
Abstract: Tyrimai atlikti ir hidrocheminiai duomenys surinkti 2011–2016 metais Dubysos upėje. Darbo tikslas – įvertinti Dubysos upės vandens kokybės dinamiką. Darbe nagrinėjami uždaviniai: nustatyti vandens ekologinės būklės klasę pagal fizikinius-cheminius kokybės elementų rodiklius ir įvertinti fizikinių-cheminių rodiklių kitimą 2011–2016 metais. Nustatyta, kad nitratų azotas bei bendras azotas neatitinka geros ekologinės būklės klasės, pastebima koncentracijos didėjimo tendencija upėje. Ištirpęs deguonis, bendrasis fosforas ir amonio azotas atitinka labai gerą ekologinę būklę, turi gerėjimo tendenciją. Nustatyta, jog biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas atitinka labai gerą ekologinę būklę, bet turi kokybės prastėjimo tendenciją. Vertinant fosfatų fosforo kiekio kitimo dinamiką nustatyta gera ekologinė būklė, kuri artimiausiu metu turėtų pasikeisti į vidutinę
Hydrochemical research has been done at 2011-2016 years in Dubysa river. The aim of the work is to evaluate the dynamics of water quality in Dubysa river. In the work is examined these tasks – determine ecological status of the water according to the physical-chemical parameters of the quality elements, and to evaluate the change of physical-chemical indicators in 2011-2016. It has been established that nitrate nitrogen and total nitrogen not match good quality ecological status and have the trend of increasing concentration in the water. Dissolved oxygen, total phosphorus and ammonium nitrogen have very good ecological status and have a tendency to improve. Established that biochemical oxygen consumption within 7 days has been found to have a very good ecological status but has a tendency for quality degradation. In assessing the dynamics of the phosphorus quantity changes it has been established that phosphorus has good ecological state, which in the shortest time should change to the average
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.