Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92270
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Butkevičienė, Lina Marija;Keidan, Marina;Pupalienė, Rita;Kriaučiūnienė, Zita;Kosteckas, Robertas;Čekanauskas, Sigitas;Raudonius, Steponas
Title: The impact of non-chemical weed control methods on the disease occurrence in the organically grown winter oilseed rape crop
Other Title: Piktžolių kontrolės necheminių būdų įtaka ligų plitimui ekologiniame žieminių rapsų pasėlyje
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 105, Nr. 4 (2018)
Extent: p. 331-338
Date: 2018
Note: e-ISSN 2335-8947
Keywords: biologiniai preparatai;Brassica napus;ekologinė žemdirbystė;ligos;piktžolių kontrolės būdai;sėklų derlingumas;bio-preparations;diseases;organic cropping;rapeseed yield;weed management methods
Abstract: Rapsus auginant ekologinės žemdirbystės sąlygomis yra didelė piktžolių, kenkėjų ir ligų plitimo rizika, todėl gaunamas mažas rapsų sėklų derlingumas. Tyrimų tikslas – nustatyti piktžolių necheminių kontrolės būdų (terminio, mechaninio ir stelbimo) įtaka grybinių ligų (fomozės, verticiliozės ir juodosios dėmėtligės) plitimui žieminio rapso (Brassica napus L.) pasėlyje bei rapsų sėklų derlingumui ekologinėje žemdirbystėje. Lauko eksperimentas atliktas 2014–2017 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (IDg4-k). Taikyti necheminiai piktžolių kontrolės būdai (A veiksnys): 1) terminis (drėgnuoju vandens garu), 2) mechaninis (tarpueilių purenimas), 3) stelbimas (savireguliacija) ir biologiniai preparatai (B veiksnys): 1) nenaudoti, 2) naudoti. Taikant terminį ir mechaninį piktžolių kontrolės būdą rapsai auginti 48 cm tarpueiliais, stelbimą – 12 cm tarpueiliais. Fomozės plitimui mažiau palankiomis sąlygomis ir terminis, ir mechaninis piktžolių kontrolės būdai neesmingai stabdė ligos išplitimą rapsų pasėlyje, palyginti su stelbimo būdo taikymu. Šios ligos plitimui palankiomis sąlygomis rapsų pasėlyje nustatyta mažesnio fomozės plitimo tendencija tik mechaninio piktžolių kontrolės būdą taikant kartu su biologiniais preparatais. 2016 m. panaudojus biologinius preparatus, palyginti su jų nenaudojimu, esmingai 16,1 ir 40,7 % mažesnis fomozės pažeistų rapsų stiebų kiekis ir ligos pažeidimo indeksas nustatyti tik stelbimo būdo laukeliuose
Under less favourable conditions for the occurrence of phoma stem canker, both thermal and mechanical weed control methods were shown to inhibit the spread of the disease in the oilseed rape crop compared with the self-regulation weed control treatment. However, under the conditions conducive to the spread of phoma stem canker, only mechanical weed control method in combination with the bio-preparations proved to be effective. In 2015 and 2016, the lowest incidence of the verticillium wilt was recorded in the oilseed rape plots where weeds had been managed by steaming. In 2017 significantly, from 2.3 to 3.3 times lower number of verticillium wilt-affected stems was determined in the mechanical weed control plots as compared with that in the plots where other weed control methods had been applied. Application of bio-preparations decreased the number of verticillium wilt-affected stems by on average 11.1–15.6%. The lowest incidence of dark leaf and pod spot was established in the plots where weeds had been controlled by water steam and no bio-preparations had been used. The bio-preparations were found to increase the severity of dark leaf and pod spot on oilseed rape siliques by on average 13.1–79.4%. Significantly the highest rapeseed yield in 2015 and significantly higher compared with self-regulation in 2017 was recorded in the mechanical weed control treatment, while in 2016 the highest rapeseed yield was established in the self-regulation treatment applied with the bio-preparations. In 2017, the verticillium wilt severity in the winter oilseed rape crop was found to negatively, strongly and statistically significantly correlate with rapeseed yield (r2 = 0.69, P < 0.05)
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2018/11/105_4_str42.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

38
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.