Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92251
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šadzevičius, Raimondas;Žibienė, Gražina;Vaitiekūnas, Antanas;Damulevičius, Vitas;Rabenseifer, Roman
Title: Jonavos rajono užtvankų techninės būklės kaita
Other Title: The changes of dams technical state in Jonava district
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 1(14)
Extent: p. 38-45
Date: 2018
Keywords: Užtvankos;pažaidos;techninė būklė;Dams;deterioration;technical state
Abstract: Jonavos rajone yra 12 tvenkinių rajono teritorijoje ir 3 tvenkiniai karinio dalinio teritorijoje – Rukloje. Visos rajono užtvankos buvo pastatytos 1978–1989 m. drėkinimo, rekreacijos, žuvininkystės, nuotėkio reguliavimo ar kitoms reikmėms. Pagal anksčiau (2008–2011 metais) atliktus tyrimus, pasirinktos 4 žemių užtvankos, esančios Jonavos mieste ant Varnakos upės ir jų būklė palyginta su 2017 metų tyrimų duomenimis. Tyrimo tikslai – ištirti ir įvertinti Jonavos miesto užtvankų būklę ir palyginti su ankstesnių tyrimų rezultatais; įvertinti Jonavos miesto I užtvankos atskirų elementų būklės pokyčius; įvertinti Jonavos miesto I užtvankos betoninių ir gelžbetoninių elementų betono stiprio pokyčius. Tiriant užtvankų būklę naudoti šie metodai: kameraliniai darbai; vizualinis metodas; neardantis metodas betono stipriui nustatyti (instrumentinis), būklė įvertinta pagal STR 1.03.07:2017 nurodytą standartinę metodiką. Palyginus 2017 m. tyrimų rezultatus su ankstesnių (2011 m.) tyrimų rezultatais nustatyta, kad vidutinis bendras defektyvumo balas Jonavos miesto užtvankose padidėjo nuo 4,06 (2011 m.) iki 4,16 (2017 m.). Apibendrinus Jonavos miesto I užtvankos būklės tyrimų rezultatus nustatyta, kad labiausiai pablogėjo PVP ištekėjimo konstrukcijų būklė – nuo 2 balų (2008 m.) iki 7 balų (2017 m.). Palyginus Jonavos miesto I užtvankos elementų 2008 ir 2017 metų betono gniuždomojo stiprio bandymo rezultatus nustatyta, kad didžiausias betono gniuždomojo stiprio pokytis užfiksuotas priežiūros tiltelio konstrukcijose (69,8%); mažiausiai betono gniuždomojo stipris pakito aukštutinio šlaito tvirtinimo gelžbetoninėse plokštėse (0,8%)
Jonava district has 12 ponds in the territory of the district and 3 ponds in the military part territory – Rukla. All dams of the district were built in 1978–1989 for irrigation, recreation, fishing, protection from floods or other uses. 4 dams located in the city of Jonava on the Varnaka River were selected for detail investigations. According to earlier studies (2008–2011 years) dams technical state was compared with 2017 year research data. The purpose of the research is to investigate and evaluate the technical state of dams in Jonava and compare with the results of previous surveys; to evaluate changes in the technical state of the individual elements of the dam No. I of Jonava city;to evaluate the changes in the concrete strength of concrete and reinforced concrete elements of the dam No. I of Jonava city. The following methods are used in the investigation of dams' technical state: field works; visual method; non–destructive method for determination of concrete strength (instrumental), technical state evaluated according to standard methodology specified in STR 1.03.07: 2017.Compared to the 2017 year results of the research with the results of previous (in 2011) surveys showed that the average total defectiveness score in Jonava city dams increased from 4.06 (in 2011) to 4.16 (in 2017). Summarizing the results of investigations of the technical state of the dam No. I of Jonava city, it has been determined that the technical state of downstream apron constructions mostly increased – from 2 points (in 2008) to 7 points (in 2017). Comparing the results of the concrete compressive strength test of the 2008 year and 2017 year concrete elements of the dam No. I of Jonava city has the largest change in the concrete compressive strength recorded in the service bridge structures (69.8%); at least the concrete compressive strength has been altered in the reinforced concrete slabs for strengthening of upstream slope (0.8%)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92251
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.48 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.