Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92250
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gudritienė, Daiva;Šalkauskienė, Vilma;Abalikštienė, Edita
Title: Šakių rajono TOP50_LT duomenų rinkinio atnaujinimas
Other Title: The geographical information TOP50_LT update for the Šakiai town
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 1(14)
Extent: p. 28-32
Date: 2018
Keywords: TOP50_LT;erdviniai duomenys;Šakių rajonas;TOP50_LT;spatial data;Šakiai district
Abstract: Straipsnio tema aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kompiuterinės kartografinės programos suteikia galimybę erdvinius geografinius duomenis panaudoti praktiškai visose žmogaus veiklos srityse. Dėl šios priežasties erdvinių duomenų kaupimas ir atnaujinimas yra labai svarbi viso pasaulio visuomenes veiklos dalis, kadangi nuo šios veiklos priklauso tolimesnė visuomenės vystymosi pažanga, įvairūs projektavimo bei planavimo sprendimai. Viena svarbiausių kartografijos sričių yra georeferenciniai duomenys, nes jie tarnauja objektų erdvinei padėčiai nurodyti, pagrindu sudarant teminius duomenų rinkinius, o taip pat saugumo užtikrinimui, kadangi patikimi georeferenciniai duomenys būtini kariškiams. Dėl paminėtų priežasčių savalaikis duomenų atnaujinimas yra būtinas. Tyrimo tikslas – atlikti Šakių rajono 2013–2016 metų TOP50_LT duomenų rinkinio erdvinių duomenų kaitos analizę. Tyrimo objektas: Šakių rajono 2013 metų TOP50_LT duomenų rinkinys. Uždaviniai : atnaujinti Šakių rajono 2013 metų TOP_50LT žemėlapio duomenų informaciją taikant 2016 metų ORT10_LT žemėlapio kameralaus interpretavimo duomenis; atlikti Šakių rajono erdvinių duomenų kaitos analizę 2013–2016 metais. Nustatyta, kad iš plotinių objektų labiausiai kito miško teritorijų plotai, jų padidėjo 840,74 hektarais. Iš linijinių sluoksnių didžiausi pokyčiai nustatyti kelių sluoksnyje. Kelių ilgių suma išaugo nuo 1324,25 iki 1412,42 kilometrų. Buvo sukurti 335 nauji taškiniai objektai, iš kurių 134 yra augalų taškiniai objektai, 87 sodybos, 85 pastatai, 18 bokštų bei 11 kitų. Bendras šių taškinių objektų skaičius nuo 2013 metų iki 2016 metų išaugo nuo 2196 iki 2531vieneto. Beveik visų objektų didėjimas vyko dirbamosios žemės sąskaita, jos plotas ženkliai sumažėjo
Research object: year 2013 TOP50_LT data collection in Šakiai district. The purpose of this research – to perform the year 2013 TOP50_LT spacial database update of Šakiai district while referring to the year 2016 ORT10LT map data interpretation. The following tasks were raised for this research: to perform an overview of spacial data of the existing Lithuanian territory; to perform the year 2013 Šakiai district TOP50_LT spacial database update while referring to 2016 ORT10LT map data interpretation; to perform the spacial data range analysis of the Šakiai district during the years 2013-2016. Research methods – this paper analyses legal regulation documents as well as various scientific, specialised and foreign literature sources. The paper also analyses the cartographic history, Lithuanian (as well as foreign) spacial data and its possible uses and looks at the legislations governing this area. ArcMap 10.2.2 software and computer databases were used to aid the completion of this paper, while topographical and orthophoto maps were also analysed. While researching the geographical map data, scientific methods such as comparison, modelling, summation and graphical visualisation were used. In the process of updating the topographical map, various cartographic material was referred to as well as methodological advice and orthophotographs. The comparison analysis of the received data is complete. Results – linear, areal and point layers of spacial data of the years 2013-2016 were updated and analysed for the Šakiai district. Major changes were identified in the forest areas as well as the linear road layers. Based on this information, it can be assumed that nature and our environment is constantly changing and therefore it is extremely important to keep updating the digital spacial data
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92250
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.