Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92189
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Baublys, Raimundas;Gegužis, Ramūnas;Dumbrauskas, Antanas
Title: Sureguliuotų upių atkūrimo patirtis Lietuvoje
Other Title: The rehabilitation experience of regulated rivers in Lithuania
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 1(14)
Extent: p. 15-20
Date: 2018
Keywords: Ištiesinti upeliai;hidrodinaminis modeliavimas;vingiuotumas;Regulated streams;streams restoration means;meandering
Abstract: Lietuvoje daugelį dešimtmečių vyko natūralių upelių vagų gilinimas ir tiesinimas didinant jų pratakumą ir mažinant aplinkinių žemės ūkiui tinkamų plotų užtvindymą. Tokie darbai iš esmės pakeitė ne tik jų morfometrines ir hidrodinamines sąlygas, bet suformavo ir gerokai mažiau palankias sąlygas gyvosios gamtos bioįvairovei. Tai lėmė esminius vandens ir pakrančių augalijos bei gyvūnijos įvairovės neigiamus pokyčius. Panašių darbų nemažai buvo atlikta ir daugelyje užsienio šalių, bet pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau projektų, kurių tikslas – atkurti kiek galima natūralesnes sąlygas sureguliuotuose upelių ruožuose. Vienas iš būdų – tiesių vagų dirbtinis kreivinimas. Lietuvoje upių atstatymo darbai pradėti, parinkus pilotinius upelių ruožus, kuriuose pritaikytos priemones upelių natūraliai būklei atkurti. Siekiant įvertinti naudojamų priemonių potencialų efektyvumą buvo pasirinktos Viešintos ir Vašuokos upių ištiesintos atkarpos, kurioms pagal natūrinius duomenis buvo sudarytas 1D hidrodinaminis modelis. Modeliavimo tikslas – nustatyti upelio kreivinimui numatomų priemonių planinį išdėstymą, kuris užtikrintų reikiamus tėkmės greičius, galinčius sukelti dugno ir krantų eroziją, ir duotų pradžią vagos vingių formavimuisi. Apskaičiuota, kad didžiausi greičių pokyčiai, įrengus kliūtis, atsiranda tekant tokiam debitui, kai vandens lygis yra ties kliūties viršumi. Upelio vingiuotumo atstatymo priemonių įrengimas sudarys palankias sąlygas augalijos ir gyvūnijos įvairovės atsikūrimo procesams sureguliuotų upių renatūralizuojamose vagose
Channelization is the deepening, clearing and straightening of meandering streambeds resulting in increase of water flow velocity and the rate at which water is drained away from agricultural land. Channelized and straightened streams have better hydrodynamic parameters and different morphological properties, but at the same time cause more unfavourable conditions for natural biodiversity along stream beds and banks reducing the amount of vegetation which means less food and cover for wildlife. Most of the West European countries have a good practice for restoring of channelized rivers. This experience is quite new in Lithuania and starting with pilot projects. The most important purpose of these projects is to choose the appropriate restoration measures and evaluate their effectiveness under conditions of dense channel network and tile drainage systems in Lithuania. Two channelized streams, selected for a pilot project are discussed in this paper. The main purpose is to restore stream meandering with minimal efforts allocating artificial obstructions at a right place and reach the necessary stream velocities to initiate the stream bed deformation. For this purpose detailed channel geometry data were collected and 1D hydrodynamic model applied. The results of different scenarios revealed that installed obstructions can accelerate deformation processes, initiate the meandering process and at the same time it will not have any significant effect on the agricultural land along restored stream
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92189
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

22
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.