Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91995
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Adamonytė, Ingrida;Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma;Rekus, Donatas
Title: Viešųjų erdvių tvarkymo miestelių ir kaimų teritorijose aspektai
Other Title: Teritory arrangement aspects of public spaces in villages and rural areas
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2018, nr. 9 (14)
Extent: p. 77-84
Date: 2018
Keywords: viešosios erdvės;miesteliai;darnus vystymasis;public spaces;villages;sustainable development
Abstract: Viešoji erdvė – gyvenamosios vietovės urbanizuotos teritorijos erdvinės struktūros elementas, skirtas visuomenės bendriesiems interesams. Pastaruoju metu, daugelis Lietuvos nedidelių miestelių ir miestų, ėmėsi tvarkyti viešąsias erdves. ES skiria lėšas gyvenimo kokybės gerinimui kaimo vietovėje, infrastruktūros plėtrai ir kt. Tirtos devynios miestelių/kaimų viešosios erdvės, kurios jau yra sutvarkytos/atkurtos/rekonstruotos. Viešosios erdvės vertintos darnumo kriterijų ir kokybės požiūriu. Išsiskyrė Raudondvario miestelio ir Kriaunų kaimo viešųjų erdvių teritorijos. Pagerėjo gyvenamoji aplinka, sutvarkyta infrastruktūra, sutvarkytos (sukurtos) erdvės, skirtos poilsiui, renovuoti, rekonstruoti reikalingiausi viešieji statiniai ir kt
Public space – an element of the spatial structure of an urbanized residential area, for the general public's purposes. Recently, many small towns and cities in Lithuania have started to organize public spaces. The EU allocates funds for improving the quality of life in the villages, for infrastructure development, etc. It was tested nine public spaces of small cities/villages, which are arranged/restored/reconstructed already. Public spaces were assessed by criteria of sustainability and quality. It was improved the public spaces of Raudondvaris town and Kriaunai village: the living environment, the infrastructure, the spaces (polished) designed for recreation, renovated, reconstructed public buildings, etc
Internet: http://www.zak.lt/wp-content/uploads/2018_77_84.pdf
http://www.zak.lt/wp-content/uploads/2018_77_84.pdf
Affiliation(s): Kauno kolegija
Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.