Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91988
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKustienė, Aurelija-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T12:59:32Z-
dc.date.available2019-05-18T12:59:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn20291701-
dc.identifier.otherVDU02-000053577-
dc.identifier.urihttps://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/moksline_veikla/leidiniai/-
dc.descriptioneISSN 2335-2035-
dc.description.abstractAudituotos finansinės ataskaitos yra vienas patikimiausių informacijos šaltinių ūkio subjektams priimant ekonominius sprendimus. Labai svarbu, kad auditorius, pareikšdamas savo nuomonę apie finansines ataskaitas, būtų nešališkas ir atstovautų visuomenės interesus. Dėl šios priežasties auditorių profesinė etika yra ne vien kiekvieno šios profesijos atstovo reikalas. Todėl auditoriams taikomi ypač griežti reikalavimai, susiję su profesine etika. Šiame straipsnyje keliamas tikslas – išanalizavus auditorių etikos reglamentavimą ir auditorių etikos principų esmę, identifikuoti auditorių etikos principų pažeidimų grėsmes ir pateikti jų prevencijos bei mažinimo iki priimtino lygio rekomendacijas. Naudojami tyrimo metodai: mokslinės ir norminės literatūros, teisės aktų analizė ir sintezė; loginė analizė. Atlikusi tyrimą straipsnio autorė pateikia auditorių etikos principų pažeidimo grėsmių prevencijos modelį, kurio pritaikymas leistų etikos principų pažeidimo grėsmes pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio. Straipsnyje atlikti auditorių etikos reglamentavimo, etikos principų ir jų pažeidimo grėsmių teoriniai tyrimai ir gauti tyrimo rezultatai suponuoja galimybę pritaikyti teoriją praktikoje, atskleidžiant auditorių etikos principų pažeidimus ir šių pažeidimų grėsmių prevencijos priemonių taikymo galimybes auditinėje veiklojelt
dc.description.abstractThe audited financial statements are one of the most reliable sources of information for economic entities when making economic decisions. It is very important that the auditor, expressing his opinion on the financial statements, were impartial and would represent the public interest. Therefore, the auditors are the subject to particularly stringent requirements relating to professional ethics. The main objective of the research is to analyse the ethics of auditors and the essence of the principles of ethics of auditors, to identify the threats of violations of ethical principles of auditors, and to provide recommendations for their avoidance and reduction to an acceptable level. Research methods are as follows: analysis of scientific and normative literature, legal analysis and synthesis; logical analysis. After having carried out the research the particular measures are recommended to remove or reduce threats to violation of ethical principles to an acceptable level, which are divided into legislative measures and measures applicable in the work environment. The theoretical research on the ethical regulation, ethical principles and their violation was carried out and the results have been considered in the article. It allows apply the theory in practice, revealing the violations of auditors' ethical principles in audit work and the possibilities of applying the threat prevention measures to these violationsen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 142-158-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (20). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2018, [t.] 20-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.subjectauditaslt
dc.subjectauditoriuslt
dc.subjectetikos principailt
dc.subjectpažeidimų grėsmėslt
dc.subjectauditen
dc.subjectauditoren
dc.subjectethical principlesen
dc.subjectthreat of violationsen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleAuditorių etikos principų pažeidimų grėsmėslt
dc.title.alternativeThe threat of violations of the ethicals principles of auditorslt
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation34-
dc.date.updated2018-06-26T09:35Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "53577"}, "publisher": {"name": "Mykolo Romerio universitetas", "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["2029-1701"], "code": "S4", "subject": ["S003"], "url": ["https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/moksline_veikla/leidiniai/"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 17, "sheets": 1.214, "timestamp": "20180626093518.0", "account": {"year": 2018, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "CD2EF9C7BCC665D1A8B718E2E29301F3", "lname": "Kustienė", "fname": "Aurelija", "status": "1", "name": "Kustienė, Aurelija"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptBioekonomikos plėtros fakultetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.