Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91893
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Šarka, Donatas
Title: Po pagrindinių kirtimų paliktų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medžių skersmens prieaugio dėsningumai
Other Title: The patterns of the volume increment of scots pine (pinus sylvestris l.) trees after the main cuttings
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 122-127
Date: 2018
Keywords: paprastoji pušis;medyno tūrio prieaugis;pagrindiniai kirtimai;miškų urėdija;augavietė
Abstract: Tyrimai atlikti Ukmergės miškų urėdijos Pašilės girininkijoje. Analizuojamas 1987–2017 m. paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medžių metinis skersmens bei tūrio prieaugis po atliktų pagrindinių kirtimų (plynojo, atrankinio, atvejinio). Tirtuose pušynuose paimtas 121 mėginys iš skirtingų medžių. Medžių prieaugio skirtumai vertinti ir palyginti pagal kirtimo rūšį, medžių skersmenį, medžių aukštį ir augavietes. Atliktų lauko darbų ir tyrimų pagrindu buvo lyginami brandžių pušies medžių, augančių medyne ir po atliktų kirtimų likusių pušų tūrio prieaugio dėsningumai. Palyginus pušis, augančias brandžiame medyne, bei pušis, paliktas po plynų ir atrankinių kirtimų, nustatyta, jog augimo skirtumai nėra statistiškai ženklūs. Palyginus pušis, augančias brandžiame medyne ir paliktas po atvejinių kirtimų, nustatyta, jog po atvejinių kirtimų padidėjo medžių skersmens prieaugis per visą tirtą 10 metų laikotarpį. Vidutiniškai vienas medis per 10 metų papildomai priaugo 0,107 m3 . Atlikus ūkinį ir ekonominį papildomo prieaugio vertinimą, nustatyta, jog per 10 metų 1 ha po atvejinių kirtimų medynas papildomai priaugs 10,7 m3 , kas sudaro 535 eur papildomo pelno. Per 6 metus po atvejinių kirtimų šie skaičiai bus atitinkamai 6,9 m3 ir 345 eur
The research was carried out in Ukmergė Forest enterprise, Pašilė Forest district. The annual volume and diameter increments of Scots pine (Pinus sylvestris L.) was analyzed within the period of 1987-2017 after the main cuttings. In total 121 samples were taken from Scots pine trees in several stands. The differences between the increments of the tree volumes were analyzed and compared according to the type of the main cuttings, the tree diameter, height, and growing conditions. Based on the research data, we compared the annual volume increment patterns of mature pine trees growing in the stand and remaining after harvesting of pine stands. Comparing the results of pines growing in the mature stand and pines left after main cuttings, there was no significant statistical difference between their increments. Comparing the results of pines growing in the mature stand and pines left after the main cuttings, the result was that the diameter increment of the pine trees remaining after the cuttings was increased in all 10- year- period. In average, a single tree during a 10- year- period grew extra 0,107m3.The economical evaluation showed that during a 10 –year- period in 1 hectare forest additionally grows up to 10.7m3 of timber, what brings 535 euro of additional income. During 6 year period , these numbers accordingly will be 6,9 m3 and 345 euro
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.