Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91732
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Sadauskienė, Agnė;Brazienė, Zita;Dabkevičius, Zenonas
Title: Perspektyvių cukrinių runkelių veislių atsparumas grybinėms ligoms ir derlingumo potencialas
Other Title: Fungal disease resistance of perspective sugar beet varieties and their yield potential
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2018, t. 25, nr. 1
Extent: p. 9-17
Date: 2018
Keywords: cukriniai runkeliai;veislės;derlius;fungicidai;cukringumas;rudmargė;miltligė;rūdys;sugar beet;varieties;yield;fungicides;sugar content;leaf spot disease;powdery mildew;rust
Abstract: 2016 ir 2017 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) filia - le, Rumokų bandymų stotyje, buvo atlikti tyrimai, kurių tikslas – nustatyti ir įvertinti genotipo ir cheminės apsaugos įtaką cukrinių runkelių atsparu - mui grybinėms ligoms ir derlingumui. Tyrimai vykdyti 11 cukrinių runke - lių veislių pasėlyje, dviejuose fonuose: pasėliai buvo nepurkšti fungicidu ir purkšti epoksikonazolu 125 g l –1 . Tyrimų metais cukrinių runkelių pasėlyje labiausiai plito rūdys (sukėlėjas – Uromyces beticola ), miltligė ( sukėlė - jas – Erysiphe betae Vaňha Weltzien) ir rudmargė (sukėlėjas – Cercos - pora beticola Sacc.). Labiausiai runkelius pažeidė rūdys, kurių intensy - vumas buvo 9,66–61,79 %, miltligės intensyvumas siekė 12,71–55,98 % ir rudmargės – 7,47–54,23 %. Iš tirtų cukrinių runkelių veislių jautrumu rudmargei išsiskyrė ‘Merens’, ‘Balear’, ‘Davinci’, ‘Kashmir’ ir ‘Pottok’, atspa - rumu – ‘Berton’, ‘Selma KWS’ ir ‘Wellington’ veislės. Rūdims jautriausios buvo ‘Merens’ ir ‘Texel’, mažiausiai ši liga pažeidė ‘Minta’, ‘Berton’ ir ‘Strauss’ veislių runkelius. Miltligė labiausiai pažeidė ‘Merens’, ‘Balear’ ir ‘Minta’ veislių cukrinių runkelių lapus. Atspariausi miltligei buvo ‘Texel’ veislės runkeliai. Vidutiniais dvejų metų duomenimis, derlingiausia buvo ‘Pottok’ veislė (šakniavaisių 90,46–93,85 t ha –1 ). Daugiausia cukraus šakniavaisiuo - se sukaupė ‘Strauss’ veislės runkeliai. Epoksikonazolas cukrinių runkelių derlingumą 2016 m. didino nuo 0,44 iki 6,53 t ha –1 , o 2017 m. – nuo 0,07 iki 11,63 t ha –1
The research was conducted on 11 sugar beet varieties, grown at the Rumokai Experimental Station of the Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry, in 2016 and 2017. The experiments were carried out on two backgrounds: the crops were not sprayed and sprayed with fungicide epoxiconazole 125 g l–1. During the study years, rust (causative agent Uromyces beticola), powdery mildew (causative agent Erysiphe betae Vaňha Weltzien) and leaf spot disease (causative agent Cercospora beticola Sacc.) were the most prevalent in sugar beet. Rust, the intensity of which was 9.66–61.79%, caused most damage to sugar beet. The intensity of powdery mildew was 12.71–55.98% and that of leaf spot disease was 7.47–54.23%. Of the investigated varieties of sugar beet, the most sensitive to leaf spot disease were ‘Merens’, ‘Balear’, ‘Davinci’, ‘Kashmir’ and ‘Pottok’, the most resistant were ‘Berton’, ‘Selma KWS’ and ‘Wellington’. ‘Merens’ and ‘Texel’ were the most sensitive to rust. This disease was least damaging to the ‘Minta’, ‘Berton’ and ‘Strauss’ varieties. Powdery mildew was most harmful to leaves of the ‘Merens’, ‘Balear’ and ‘Minta’ varieties of sugar beet. The most resistant to powdery mildew was ‘Texel’. According to the average two-year data, the most productive was the ‘Pottok’ variety, whose root yield was 90.46– 93.85 t ha–1. The ‘Straus’ variety had the highest sugar content. Epoxiconazole increased the sugar beet yield from 0.44 to 6.53 t ha–1 in 2016 and from 0.07 to 11.63 t ha–1 in 2017
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3665/2463
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3665/2463
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.