Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91727
Type of publication: research article
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gavenauskas, Algirdas;Dautartė, Anželika
Title: Pasėlių piktžolėtumo tyrimai intensyviai auginamų žemės ūkio augalų agroekosistemoje
Other Title: Crop weedness studies in agroecosystem of intensively cultivated agricultural crops
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 196-199
Date: 2018
Keywords: Intensyvios gamybos agroekosistemos;žemės ūkio augalai;piktžolėtumas;segetalinė flora;Intensive agro-ecosystems;agricultural crop;weed;segetal flora
Abstract: Tyrimai atlikti 2017 m. Aleksandro Stulginskio universiteto VšĮ „ASU mokomojo ūkio“ intensyvios gamybos agroekosistemų daugiamečių žolių, vasarinių kukurūzų, vasarinių rapsų, žieminių kviečių ir vasarinių miežių pasėliuose. Didžiausias piktžolių skaičius (63,90 ir 79,18 vnt m2), esmingai didesnis nei kituose pasėliuose, nustatytas auginant vasarinius rapsus ir vasarinius miežius, esmingai didesnė piktžolių masė ir vienos piktžolės masė (39,84 ir 87,49 g m2 bei 1,195 ir 1,369 g) – auginant daugiametes žoles ir vasarinius rapsus. Didžiausias segetalinės floros rūšių skaičius (27 vnt.) nustatytas vasarinių kukurūzų pasėlyje, mažiau (24 vnt.) vasariniuose rapsuose, o mažiausia (13 vnt.) auginant žieminius kviečius. Labiausiai yra išplitusios trumpaamžės vasarinės ir trumpaamžės žiemojančios piktžolių rūšys. Visuose tirtuose pasėliuose rasta vienmetės miglės (Poa annua L.), vijoklinio pelėvirkščio (Fallopia convolvulus (L.) A.Löve) ir dirvinės našlaitės (Viola arvensis Murray), plačiai išplitę baltosios balandos (Chenopodium album L.), parastosios takažolės (Polygonum aviculare L.), daržinės žliūgės (Stellaria media (L.) Vill.), raudonžiedės notrelės (Lamium purpureum L.), kibiojo lipiko (Galium aparine L.), parpastosios kiaulpienės (Taraxacum officinale F.H.Wigg.) ir paprastojo gysločio (Plantago major L.) segetalinės floros augalų rūšys. Herbicidų naudojimas intensyvios gamybos agroekosistemoje neišsprendė pasėlių piktžolėtumo problemos. Herbicidais buvo išnaikinta vienų rūšių, bet jų vietą užėmė kitų rūšių segetalinės floros augalai
The research was conducted in 2017 at Aleksandras Stulginskis University PB "ASU Training Farm" in intensive production agro-ecosystems of perennial grasses, spring maize, spring rape, winter wheat and spring barley crops. The largest number of weeds (63.90 and 79.18 units m2), significantly higher than in other crops, was found in spring rape and spring barley, significantly higher weed weights and one weed weights (39.84 and 87.49 g m2 and 1.195 and 1,369 g) – in perennial grasses and spring rape crop. The largest number of segetal flora species (27) was found in spring maize crop, less (24) - in spring rape, and the lowest (13) in winter wheat crop. The most common are short and short-lived summer and short-lived wintering weed species. In all studied crops were found Poa annua L., Fallopia convolvulus (L.) A.Löve and Viola arvensis Murray, widespread Chenopodium album L., Polygonum Aviculare L., Stellaria media (L.) Vill., Lamium purpureum L., Galium aparine L., Taraxacum officinale F.H.Wigg.) and Plantago Major L. segetal flora plant species. The use of herbicides in intensive production agroecosystem did not solve the problem of crop weedness. Herbicides were eradicated in one species, but their place was occupied by other species of segetal flora
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91727
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.