Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91706
Type of publication: research article
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Malinauskaitė, Regina
Title: Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.) vandeninės ištraukos alelopatinis poveikis vasarinio rapso daigumui
Other Title: True hemp (Cannabis sativa L.) aqueous extract’s allelopatic effect on spring rapeseeds germination
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 161-163
Date: 2018
Keywords: Sėjamoji kanapė;vandeninė ištrauka;vasarinis rapsas;daigumas;True hemp;aqueous extract;spring rape;germination
Abstract: ASU Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje atliktame eksperimente buvo įvertintas sėjamosios kanapės sėklų vandeninės ištraukos poveikis vasarinių rapsų ‘Felicija’ veislės sėklų daigumo galiai ir daigumui (%), bei šaknelių ir daigelių ilgiams (mm). Buvo panaudotos 10 %, 20 % ir 50 % koncentracijų ištraukos. Kontrolė – distiliuotas vanduo. Buvo nustatyta, kad didžiausios koncentracijos (50 %) vandeninė kanapių ištrauka esmingai slopino rapso sėklų daigumo galią, daigumą ir daigelių ilgį. Visos sėjamosios kanapės ištraukų koncentracijos slopino rapso sėklų daigumą ir skatino šaknelių tįsimą. Esmingai (1,1 ir 1,15 karto), lyginant su kontrole, rapso daigeliai buvo ilgesni daiginimui panaudojus 20 ir 10 % koncentracijų sėjamosios kanapės sėklų vandenines ištraukas. Pagal rapso šaknelių ir daigelių ilgių santykį kontrolei prilygo rezultatai, gauti, daiginant 20 % koncentracijos sėjamosios kanapės sėklų vandeninėje ištraukoje
The experiment was carried at the laboratory of ASU Biology and Plant biotechnology institute. The effect of the aqueous true hemp seed extract (50 %, 20% and 10 %,concentration) was estabilished spring rapeseeds 'Felicija' germination (germination energy and germination, roots and sprouts lenght). Control – distilled water. The maximum concentration (50 %) of the extract essentialy inhibited the rapeseed germination energy, germination and sprouts length. Extracts of all concentrations inhibited the rapeseeds germination and stimuled the roots length. Essentiality (1,1 and 1,15 times) rape sprouts were longer compared to control, using 20 % and 10 % concentration extracts.According to the ratios between the rape roots and sprouts length, the results obtained from control were usig a 20 % extraction
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91706
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.