Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91692
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Grybienė, Birutė
Title: Paprastojo skroblo populiacijų ir šeimų palikuonių produktyvumo palyginimas bandomuosiuose želdiniuose
Other Title: Comparison of productivity of common horbeam population of the diferent families in experimental plantations
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 7-10
Date: 2018
Keywords: paprastasis skroblas;bandomieji želdiniai;populiacijos;common hornbeam;experimental plantations;population
Abstract: Tyrimai buvo atlikti VĮ Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų girininkijos 64 kvartale 15 sklype paprastojo skroblo bandomuosiuose želdiniuose, kurie įveisti 2011 metų pavasarį 1,32 ha. Tyrimų tikslas yra palyginti Lietuvos paprastojo skroblo (Carpinus betulus) populiacijų ir šeimų palikuonių produktyvumą. Darbe sprendžiami uždaviniai: išmatuoti ir palyginti skirtingų paprastojo skroblo populiacijų ir šeimų pagrindinius augimo parametrus bandomuosiuose želdiniuose bei skirtingų paprastojo skroblo populiacijų ir šeimų palikuonių produktyvumą bandomuosiuose želdiniuose. Atlikus tyrimą nustatyta, kad vidutiniškai aukščiausi paprastieji skroblai vyravo Tauragės 2 populiacijoje. Jų aukštis vidutiniškai siekė 3,5 metrų. Žemiausi užaugo Raseinių populiacijos skroblai – vidutinis auštis siekė 3,21 metrų. Vertinant skroblo želdinių skersmenį nustatyta, kad vidutiniškai ploniausi ties šaknies kakleliu buvo Mišinio populiacijos skroblai, – jų vidutinis skersmuo siekė 4,38 cm, vidutiniškai storiausi medeliai buvo Telšių populiacijoje – 4,75 cm. Vertinant skirtingų populiacijų paprastojo skroblo medelių aukščio ir šaknies kaklelio skersmens santykį nustatyta, kad šiuo metu produktyviausi bandomieji želdiniai auga Tauragės 2 populiacijoje, o mažiausiai našūs – mišinio populiacijos medynai
Research were carried out at Šiauliai Forestry Enterprise, Kurtuvėnai Forest district in common hornbeam (Carpinus betulus) experimental plantations, which were planted in spring 2011 (1.32 ha.). The aim of the research was to compare the productivity of Lithuanian common hornbeam (Carpinus betulus) and progeny of families. The tasks are solved: to measure and compare the main growth parameters of different habitat populations and families in experimental plantations and to compare the productivity of the different populations of perineum and progeny of the families in experimental plantations. The study found that, on average, the highest common beads dominated the Taurage2 population. Their height was on average 3.5 meters. The Raseiniai population's trees average of height was the lowest - 3.21 meters. In the assessment of the diameter of the different plantations, it was found that the lowest average of diameter was at Mišinys population - 4.38 cm, average of the Telšiai population trees diameter was highest -4.75 cm. Estimating the ratio of the height and diameter of the common hornbeam to different populations, it was found that the most productive experimental plots are currently growing in the Taurage2 population, and the least productive stands are the mixture populations
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.