Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91676
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Rasimavičiūtė, Jolita;Bogužas, Vaclovas;Steponavičienė, Vaida;Sinkevičienė, Aušra;Čepulienė, Rita
Title: Žemės dirbimo intensyvumo ir šiaudų įterpimo poveikis dirvožemio agrocheminėms savybėms žieminių kviečių pasėlyje
Other Title: Tillage system and straw incorporation effects on soil chemical properties of winter wheat crop
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 47-50
Date: 2018
Keywords: Tiesioginė sėja;šiaudų įterpimas;agrocheminės savybės;derlingumas;No-tillage;straw retention;soil agrochemical properties;productivity
Abstract: Žemės dirbimas turi didelę įtaką agroekosistemoms. Supratimas apie dirvožemio ekosistemos struktūrą ir funkcijas taikant įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemas ar sėją į neįdirbtą dirvą yra esminė sąlyga bet kuriai ateities ūkininkavimo sistemai. Labai svarbu išaiškinti ne tik trumpalaikį, bet ir ilgalaikį žemės dirbimo poveikį dirvožemio agrocheminėms savybėms. Tyrimai buvo tęsiami 2016–2017 m. dar 1999 m. pradėtame ilgalaikiame stacionariame lauko eksperimente, įrengtame Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Tyrimų dirvožemis pagal LTDK-99 klasifikaciją yra sekliai pasotintas, giliau karbonatingas glėjinis palvažemis (pagal WRB 2014 klasifikaciją – Epieutric Endocal-caric Endogleyic Planosol (Endoclayic, Aric, Drainic, Humic, Episiltic)). Ilgalaikis ir pastovus augalinių liekanų paskleidimas, ražienoje auginamos baltosios garstyčios panaudojimas žaliajai trąšai ir tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą esmingai padidina žieminių kviečių derlingumą
Soil tillage has long-term impacts on the agroecosystems. Understanding the structure and functions of the soil ecosystem, when applying soil tillage systems of different intensity or direct drilling, is an essential condition for any future farming system. It is very important to ascertain not only the short-term but also the long-term effects of soil agrochemical properties. Research was carried out during a period of 2016-2017 in a long-term fixed experiment, set up in 1999, at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University. The soil of the experimental site is Epieutric Endocalcaric Endogleyic Planosol (Endoclayic, Aric, Drainic, Humic, Episiltic)) according to WRB 2014 classification. Long-term and regular spreading of plant residues and the use of white mustard grown in the stubble for green manure increased winter wheat productivity
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91676
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.