Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91675
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Azoto koncentracijų kaita Dotnuvėlės ir Smilgos upių žiotyse
Other Title: Changes in concentrations of nitrogen in mouths of Dotnuvele and Smilga streams
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 154-157
Date: 2018
Keywords: Ekologinė būklė;koncentracija;Nbendr;NH4-N;NO3-N;Concentration;ecological status;Ntotal
Abstract: Vidurio Lietuvos upių vandens kokybė dėl intensyvios antropogeninės veiklos dažnai yra bloga. Upėms tekant miesto teritorija, prie pasklidosios taršos šaltinių prisideda ir sutelktoji tarša. Straipsnyje pateikiami 2013 – 2017 m. monitoringo duomenys apie dviejų Nevėžio upės intakų - Dotnuvėlės ir Smilgos upių vandens azoto ir jo junginių kaitą bei priežastis, nulėmusias šių medžiagų koncentracijų svyravimus. Tyrimų tikslas – ištirti Nbendr., NO3-N bei NH4-N Dotnuvėlės ir Smilgos upėse kaitą, priklausomai nuo meteorologinių veiksnių. Cheminiams tyrimams vandens ėminiai buvo imami kas ketvirtį. Vandens analizes atliko ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto Cheminė analitinė laboratorija. Bandiniuose Nbendr. nustatomas spektrometriniu, mineralizuojant su kalio persulfatu, amonio azotas (NH4-N) – spektrometriniu, su Nesslerio reagentu, nitratų azotas (NO3-N) – spektrometriniu su fenoldisulfo rūgštimi. Nbendr., NO3-N bei NH4-N koncentracijos abiejų upių vandenyje lyginamos su paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo kriterijais. Tyrimais nustatyta, kad Nbendr. ir NO3-N koncentracijoms upių vandenyje didelę įtaką daro vandens temperatūra. Kuo ji žemesnė, tuo bendrojo ir nitratinio azoto upelių vandenyje nustatyta daugiau, atitinkamai (r=-0.40) ir (r=-0.36). Amonio azoto koncentracijų padidėjimą upelių vandenyje nulėmė didesnis iškritęs kritulių kiekis (r=0.40). Dotnuvėlės ir Smilgos upių vandens ekologinė būklė pagal Nbendr. ir NO3-N koncentracijas dažniausiai buvo bloga, o pagal NH4-N koncentracijas - labai gera
River water quality in Middle Lithuania is often low due to the intensive anthropogenic activity. As rivers flow through the town’s territory, diffuse pollution is increased by the concentrated pollution. The article provides the 2013-2017 monitoring data on the variation of nitrogen and its compounds of the two Nevezis tributaries, the Dotnuvele and Smilga Rivers, as well as reasons that have determined the fluctuations of the concentrations of these substances. The aim of the research – to examine the change of Ntotal, NO3-N and NH4-N in the Dotnuvele and Smilga Rivers, depending on the meteorological factors. Water samples for chemical analysis were taken every quarter. Water analysis was conducted by ASU Chemical Analytical Laboratory of Water Resources Engineering Institute. In the samples total nitrogen (Ntotal) was determined by applying the spectrometric method, by mineralizing with potassium persulfate, ammonium nitrogen (NH4-N) – by spectrometric method, with Nessler’s reagent, nitrate nitrogen (NO3-N) – by spectrometric with phenol sulfonic acid. Ntotal, NO3-N and NH4-N concentrations in the water of both rivers are compared with the ecological status evaluation criteria of the surface water bodies. The research has determined that water temperature has a big impact on Ntotal and NO3-N concentrations in the rivers’ water. The lower it is, the more of total and nitrate nitrogen is found in the water, (r=-0.40) and (r=-0.36) respectively. The increase in ammonium nitrogen concentrations in rivers’ water was influenced by a higher precipitation amount (r=0.40). Dotnuvele and Smilga Rivers’ water ecological status according to Ntotal and NO3-N concentrations was most often bad, and according to NH4-N concentrations – very good
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91675
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.88 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.