Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91668
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Armonas, Arūnas;Vasiliauskas, Gediminas
Title: Traktorių ir kombainų operatorius veikiančios vibracijos tyrimai
Other Title: Investigation of tractor and combine harvester induced vibration on operators
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 9-12
Date: 2018
Keywords: Traktoriai;kombainai;vibracija;leistina vertė;ribinė vertė;Tractors;combines;vibration;permissible value;limit value
Abstract: Straipsnyje analizuojama traktorių ir kombainų operatorius veikiančios vibracijos maţinimo įrangos nauda rankas ir visą kūną veikiančiai vibracijai. Literatūros analizė parodė, jog daţniausiai pasitaikantys veiksniai, įtakojantys profesinių ligų vystymąsį yra vibracija bei triukšmas. Atlikus traktorių ir kombainų operatorius veikiančios vibracijos tyrimus su 6 skirtingais traktoriais ir 2 kombainais darbo metu ir transporte nustatyta, kad visą ţmogaus kūną veikiančios vibracijos pagreitis tirtose mašinose kito nuo 0,26 iki 2,20 (buvo viršijamos veiksmams pradėti leistinos vertės – 0,5 ir ribinės vertės – 1,15 ). Rankas veikiančios vibracijos vertės kito nuo 0,70 iki 7,29 (buvo viršijama leistina vertė veiksmams pradėti - 2,5 ir ribinė vertė – 5 ). Taip pat nustatyta, kad traktorių ir kombainų tam tikra įranga (amortizuojantys kabina ir priekinis tiltas, vikšrinė vaţiuoklė) daţnai ţenkliai maţina rankas veikiančią vibraciją (~2,5 karto), tačiau visą kūną veikiančios vibracijos neįtakoja
The article analyzes the benefits of vibration reduction equipment operating on tractors and combine harvesters. Literature analysis has shown that the most common factors influencing the development of occupational diseases are vibration and noise. After performing the vibration testing of tractors and combine harvesters on 6 different parameter tractors and 2 different parameters of the combines during operation and in the mode of transport it was found that the acceleration of the whole human vibration acceleration in the examined machines varied from 0,26 to 2,20 (exceeded for the actions to start the permissible value is 0,5 and exceeded the limit values 1,15 ). The hand-arm vibration values ranged from 0,70 iki 7,29 (exceeded for the actions to start the permissible value is 2,5 and the limit value of 5 was exceeded). It has also been found that certain equipment of tractors and combines (damping cab and front axle, tracked chassis) often reduces hand arm vibration (~2,5 times) but does not affect the whole body vibration values
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91668
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.