Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91667
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kęsminaitė, Greta;Abraitienė, Jolita
Title: Mūšos tyrelio pelkinio komplekso augalijos įvertinimas
Other Title: Evaluation of the sump complex flora of Musa tyrelis
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 146-149
Date: 2018
Keywords: Pelkinis kompleksas;augalijos įvairovė;projekcinis padengimas;Marsh complex;a variety of vegetation;projection coating
Abstract: Mūšos tyrelio pelkinis kompleksas palyginti vėlai pripažintas kaip vertinga ir saugotina teritorija. Sovietmečiu Mūšos tyrelio pelkė buvo numatyta durpių gavybai. Vis dėlto vėliau nutarta, kad reikia išsaugoti ir atkurti bent dalį unikalaus pelkinio komplekso. Žolinių augalų tyrimai Tyrelio pelkiniame komplekse buvo vykdomi 2017 m. Joniškio savivaldybės rajono teritorijoje. Sovietmečiu pelkė eksploatuota ekonominiais tikslais, taip suardyta pelkinio komplekso paviršinis sluoksnis, kuris nulėmė žolinių augalų projekcinį padengimą ir žolinių augalų rūšinę sudėtį. Tyrimo metu nustatyta 17 žolinių augalų rūšių, saugomų augalų bendrijų fragmentai, taip pat retos augalų rūšys. Apibendrinant gautus duomenis galima teigti, kad Mūšos tyrelio telmologinis draustinis atsistato, pelkėms būdingų žolinių augalų skaičius didėja, atsiranda saugomų rūšių, EB svarbos buveinių. Žmogaus veikla šiame gamtiniame komplekse turi būti labai atsakinga ir apgalvota, siekiant palankesnių sąlygų žolinių augalų rūšims gausiau atsikurti ateityje
Musa tyrelis marshy complex was rather late recognized as valuable and protected area. In Soviet times, Musa tyrelis sump had been foreseen for peat extraction. However, later the need to preserve and restore at least part of a unique wetland complex was realized. Herbaceous plant research in Tyrelis swamp complex was carried out in 2017 Joniskio district municipality territory. In Soviet times marsh was exploited for economic purposes, thereby disrupting the wetland complex surface layer that was determined by coating a projection of herbaceous plants and grass plant species composition. The survey found 17 different species of grass growing in the studied areas. The fragment of protected vegetation, as well as protected species were defined as well. Summarizing, the findings suggest that our tyrelis Telmological Reserve is being restored, wetlands typical of herbaceous plants are increasing, resulting in protected species, critical habitats EC. Human activities in the natural complex have to be very responsible and mature to induce the facilitation of herbaceous plant species abundance recovery in the future
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91667
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

18
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.