Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91664
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Žičkus, Domantas
Title: Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sėklų spalva ir jos įtaka sėklų pilnumui
Other Title: Scots pine‘s (Pinus sylvestris L.) colour of seedsand its relation with seed‘s fullness
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 19-23
Date: 2018
Keywords: paprastoji pušis;sėklų spalva;sėklų pilnumas;scots pine;seed‘s colour;seed‘s fullness
Abstract: Tyrimas atliktas Aleksandro Stulginskio universiteto Dendrologijos laboratorijoje.Buvo tirta skirtingų populiacijų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sėklos iš Jonavos sėklinės plantacijos ir Meškapievio genetinio draustinio, esančio Prienų rajone. Pagrindinis tyrimo uždavinys yra ištirti, ar yra priklausomybė tarp sėklos spalvos ir jos pilnumo. Pirmiausiai buvo nustatytos sėklų spalvos: šviesi, tarpinė ir tamsi, o paskui, atsitiktiniu būdu atrinkta 200 sėklų ir suskirstyta pagal spalvas ir suskaičiuota, kaip jos pasiskirsto pagal spalvas kiekviename klone. Jonavos plantacijoje tarp visų skirtingų sėklų spalvų vidutinio pasiskirstymo buvo gautas reikšmingas statistinis skirtumas (tamsios – 119,7±14,1; tarpinės – 53,1±11,8; šviesios – 27,2±4,0). Meškapievio genetiniame draustinyje pasiskirstymas panašus, bet tarp šviesios ir tarpinės spalvos nebuvo nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (tamsios – 126,7±14,2; tarpinės – 42,2±7,2; šviesios – 30,9±12,5). Po to buvo palygintas sėklų pilnumas ir svoris tarp skirtingų spalvų. Jonavos sėklinėje plantacijoje vidutiniškai iš 20 sėklų tuščių buvo rasta 16,9±1,5 šviesių, 8,2±2,1 – tarpinių, o mažiausiai 0,6±0,2 – tamsių. Meškapievio genetiniame draustinyje – šviesių spalvų – 17,3±1,3, tarpinių – 8,6±1,5, mažiausiai rasta tamsių – 0,2±0,1. Jonavos sėklinėje plantacijoje vidutinis 1000 tamsių sėklų svoris buvo 7,1±0,3 g, tarpinės – 4,8±0,5 g, lengviausios šviesios 2,2±0,2 g. Meškapievio genetiniame draustinyje svorio pasiskirstymas skiriasi nežymiai. Tamsių sėklų 6,1±0,2, šviesių – 2,2±0,3, o tarpinių 4,1±0,5. Reikšmingi skirtumai leido patvirtinti, kad sėklų pilnumas priklauso nuo jų spalvos. Tamsesnės – pilnesnės, o šviesesnės – tuštesnės
The study was carried out at Aleksandras Stulginskis University, where seeds of pine (Pinus sylvestris L.) from different populations were examined from the Jonava Seed plantation and in the Prienai district of the Meškapievis Genetic Reserve. The main task of the research is to investigate whether there is a connection between the color of the seed and its fullness. First of all, the seeds were classified into different colors: light, intermediate and dark. Seeds were counted according to the colors. Of each clone, 200 seeds were randomly sorted by different colors. In Jonava plantation, a significant statistical difference was obtained between the mean distribution of all the different colors (dark - 119.7 ± 14.1, intermediate - 53.1 ± 11.8, light - 27.2 ± 4.0). The distribution of the Meškapievis genetic rezerve is similar, but there was no statistically significant difference between the light and intermediate colors (dark - 126.7 ± 14.2, intermediate - 42.2 ± 7.2 light - 30.9 ± 12.5). Then was compared the fullness of the seeds and the weight among the different color seeds. In Jonava plantation, from 20seeds, 16.9 ± 1.5 light seeds were empty, 8.2 ± 2.1 - intermediate, and 0.6 ± 0.2, were empty dark seeds. In the Meškapievis genetic reserve - light colors - 17.3 ± 1.3, intermediate color - 8.6 ± 1.5, and empty among dark - 0.2 ± 0.1.The average weight of 1000 dark seeds in Jonava were 7.1 ± 0.3 g and 2.2 ± 0.2 g light ones, and intermediate seeds were 4.8 ± 0.5 g. The weight distribution in Meškapievis genetic rezerve is slightly different. Dark seeds are 6.1 ± 0.2, light - 2.2 ± 0.3, and intermediate 4.1 ± 0.5. Statistically significant difference made it possible to confirm that the fullness of the seeds depends on their color. Dark - full, and brighter - empty
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.1 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.