Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91663
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Bušma, Kazimieras
Title: Paprastosios eglės proleptinis augimas Jūrės girininkijos augūnų dauginimo plantacijoje
Other Title: Norway spruce proleptic growth in Jurės range experimental test plantation
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 24-28
Date: 2018
Keywords: proleptinis augimas;paprastoji eglė;šeimos;populiacijos;augimo klasės;proleptic growth;Norway spruce;family;populations;growth classes
Abstract: Bandymas buvo atliktas paprastosios eglės eksperimentinėje-reprodukcinėje augūnų plantacijoje Jūrės g-jos 192 kvartalo 16 sklype. Buvo matuojamos ir stebimos 10 paprastosios eglės šeimų, atrinktų iš Šlėnavos klonų archyvo. Kiekvieną šeimą sudaro 20 medelių, išskirstytų į keturis blokus po 5 medelius, iš viso 200 medelių. Visi medyne augantys paprastosios eglės medeliai buvo išmatuoti ir įvertinti jų kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Surinkti duomenys buvo analizuojami ir susisteminti siekiant palengvinti skaičiavimus. Naudojant duomenis buvo atlikta dispersinė analizė, koreliacinė analizė, standartinis nuokrypis. Palyginus proleptinio augimo tendencijas 2016–2017 metais pastebimos sąsajos tarp proleptinio augimo intensyvumo skirtumų. Nustačius intensyvesnį proleptinį augimą ir palyginus kiekybinius ir kokybinius rodiklius nustatyta, kad dėl proleptinio augimo padidėja skersmens ir aukščio prieaugis, bet stiebo kokybė sortimentavimo atžvilgiu pablogėja
The experiment was carried out on a plot of experimental plots of the norway spruce for - a reproductive plant plantation at Jura 192 block 16. There were measured and monitored 10 archipelagic families, selected from the archives of the Shelenavian clones. Each family consists of 20 trees, which are divided into four blocks of 5 trees, a total of 200 trees. All trees grown in the field were measured and their qualitative and quantitative indicators were evaluated. The collected data was analyzed and structured to facilitate calculations. The data were analyzed using dispersion analysis, correlation analysis, standard deviation. Comparing proletarian growth in 2016 - 2017, there is a tendency for 144 proletarian growths to occur in 2016, and in 2017 there were only 99 cases of proletarian growth. In 2016, therefore, there was a more favorable prospects for proletarian growth than in 2017, as more proletarian growth was observed
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

22
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.