Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91638
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas
Title: Žaliavų ir technologijų įtaka skystų organinių trąšų kokybei
Other Title: The Impact of Raw Materials and Technologies on the Quality of Liquid Organic Fertilizers
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 200-203
Date: 2018
Keywords: Skystos organinės trąšos;žaliavos;gamybos technologijos;Liquid organic fertilizers;raw materials;production technologies
Abstract: Skystų organinių trąšų cheminė sudėtis ir kokybė priklauso nuo žaliavų ir naudojamų gamybos technologijų. Prasčiausios kokybės žaliava skystų organinių trąšų gamyboje yra durpės, kurias panaudojus, palyginti su kitomis žaliavomis, pagaminta prasčiausios kokybės skystos organinės trąšos. Tuo tarpu panaudojus durpių ir paukščių mėšlo mišinį, palyginti su kitomis žaliavomis, skystose organinėse trąšose ženkliai padidėjo sausųjų ir organinių medžiagų, bendro azoto, geležies, boro ir vario. Atskirų cheminės sudėties rodiklių vertės priklausė nuo žaliavų, naudojamų skystų organinių trąšų gamyboje bei jų technologijų. Skystų organinių trąšų gamyboje, naudojant maltą mėsinių galvijų mėšlo kompostą ir kavitacinę technologiją, daugumos cheminės sudėties rodiklių reikšmės yra gerokai didesnės nei naudojant šarminės hidrolizės technologiją ir KOH. Kavitacinė technologija ir maltas mėsinių galvijų mėšlo kompostas užtikrina galimybę pagaminti kokybiškas ekologiškas skystas organines trąšas. Didžiausias ir ženkliai didesnis huminių rūgščių kiekis (31,22 %) ir jų santykis su fulvo rūgštimis (6,79), palyginti su kitomis žaliavomis ir technologijomis, nustatytas skystas organines trąšas gaminant iš malto mėsinių galvijų mėšlo komposto, panaudojus šarminės hidrolizės technologiją
The chemical composition and quality of liquid organic fertilizers depends on the raw materials and the production technology used. The worst quality raw material for the production of liquid organic fertilizers is peat, which uses the poorest quality liquid organic fertilizers in comparison with other raw materials. Meanwhile, using mixtures of peat and bird manure in comparison with other raw materials, liquid organic fertilizers significantly increased the amount of dry and organic matter, total nitrogen, iron, boron and copper. The values for the individual chemical composition depended on the raw materials used in the production of liquid organic fertilizers and their technologies. In the production of liquid organic fertilizers using minced meat cattle compost and cavernous technology, the values of most of the chemical composition are significantly higher than those using alkaline hydrolysis technology and KOH. Caviar technology and ground beef cattle manure compost ensure the production of high quality organic liquid organic fertilizers. The highest and significantly higher amount of humic acids (31.22%) and their ratio to fulvic acids (6.79), as compared to other raw materials and technologies, was determined by the use of alkaline hydrolysis technology in liquid organic fertilizers from minced meat cattle manure compost
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91638
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.