Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91635
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Adamovič, Loreta
Title: Neplynų pagrindinių miško kirtimų įvertinimas Šalčininkėlių girininkijoje
Other Title: Evaluation of non-clear cuttings in Šačininkėliai state forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 56-61
Date: 2018
Keywords: neplynieji kirtimai;supaprastinti atvejiniai kirtimai;žėlimas;pomiškis;non-clear cuttings;case fellings;regeneration;healing;grasshoppers;undergrowth
Abstract: Pomiškis ir antras ardas turi didelę reikšmę parenkant pagrindinių miško kirtimų būdus. Jeigu pomiškio kiekis pakankamas ir gyvybingas, galima taikyti neplynuosius kirtimus, kuomet saugoma miško biologinė įvairovė. Vertinant gyvybingų žėlinių kiekį po supaprastintų atvejinių kirtimų pirmojo ir paskutinio atvejų nustatyta, kad 61 proc. šių kirtimų yra atlikti tikslingai. Po pirmojo kirtimo atvejo atsikuria 57 proc. iškirstų medynų. Medynuose, kuriuose medelių kiekis medynui atsikurti nepakankamas, 40 proc. atvejų kirtimai vykdyti dėl pakankamo pomiškio kiekio, o 60 proc. atvejų kirtimų tikslas buvo sudaryti sąlygas pomiškiui atsirasti. Tiriamuosiuose sklypuose, kuriuose realus žėlinių kiekis buvo artimas nurodytam taksacinėje medžiagoje, supaprastinti atvejiniai kirtimai buvo suprojektuoti ir atlikti sėkmingai. Remiantis gautais rezultatais, daroma išvada, kad nemažą įtaką neplynųjų kirtimų sėkmingumui turi jų būdų projektavimas, o projektavimui – lauko darbų metu surinkti duomenys. Tyrimų metu išskirta svarbiausia nepavykusių supaprastintų atvejinių kirtimų priežastis – parinkti šiems kirtimams netinkami medynai. Prieš ruošiant biržes kirtimui, itin svarbu atsižvelgti į esamą padėtį miške (natūroje), – matant, kad suprojektuotas atvejinis kirtimas netinka konkrečiame medyne, reikėtų rinktis kitą (tinkamesnį) kirtimą, nurodant pagrįstą priežastį, kadangi ateityje neturėtų būti numatomas neturintis realaus pagrindo neplynųjų kirtimų apimties didinimas, kad nenukentėtų miškai, o gamybininkai ir urėdijos nepatirtų nuostolių
Understory and the second layer of trees are important in choosing the methods of forest felling. Sufficient and viable understory allows for using non clear-cuts that would help to protect forest biodiversity. The assessment of the forest regeneration after the first and last cases of the simplified felling, 61% of these fellings proved to be necessary. After the first case, 57% of the forest regenerated. In stands where insufficient number of regenerating trees was established, 40% of the case fellings were carried out due to sufficient amount of understory, and 60 % - help the understory to develop. On the plots where the obtained data on understory was similar to the data provided by forest enterprises, the cuttings were successful. It is that the more thorough and precise data of measurements is, the higher success rates of these fellings are. The research highlighted the main reason for unsuccessful simplified case felling - selection of unsuitable forests for these fellings. It is very important to take into account the current situation in the forest (in the nature) - considering that if the planned case felling is not suitable for a particular forest, another (more appropriate) felling should be carried out, with a well-grounded reason. With respect to this, there should not be any plans to increase the number of case-fellings as it can be found harmful from an economic point of view
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.83 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.