Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91577
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Farmacija / Pharmacy (M003);Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Viškelis, Jonas;Uselis, Nobertas;Liaudanskas, Mindaugas;Janulis, Valdimaras;Bielicki, Pawel;Univer, Toivo;Lepsis, Janis;Kviklys, Darius
Title: Triterpenic acid content in the fruit peel of Malus × domestica Borkh. depends on the growing technology
Other Title: Triterpeninių rūgščių kiekį obuolių luobelėse lemia vaismedžių auginimo technologijos
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 105, Nr.1 (2018)
Extent: p. 71-78
Date: 2018
Keywords: Auginimo technologijos;Bioaktyvūs junginiai;Naminė obelis;Apple-tree;Bioactive compounds;Growing technologies
Abstract: Nors atlikta daug antrinių metabolitų tyrimų, naujų auginimo technologijų ar atskirų technologinių priemonių įtaka vaisių vidinei kokybei, ypač triterpenų koncentracijai obuoliuose, dar nėra tyrinėta. Naminės obels (Malus × domestica Borkh.) auginimo technologijos ir auginimo vieta turi įtakos triterpenų kaupimuisi obuoliuose. Vaisių krūvio, vaisių vietos vaismedžių vainike, vaismedžių sodinimo atstumo, jų vegetatyvinio augumo reguliavimo ir geografinės augimo vietos įtaka triterpenų kiekiui obuoliuose 2015–2016 m. buvo tirta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute. Obuolių žievelėse buvo nustatyti keturi triterpeniniai junginiai: korosolo, betulino, oleonolo ir ursolo rūgštys. Triterpenų kaupimasis obuoliuose tiesiogiai susijęs su vaisių krūviu. Obelyse esant dideliam vaisių krūviui (12 vaisių cm-2 kamieno skerspjūvio ploto (KSP)), obuoliai sukaupė 17 % daugiau triterpenų nei vaismedžiai su mažu vaisių krūviu (4 vaisiai cm-2 KSP). Esmingai daugiau triterpenų sukaupė obuoliai, augę vaismedžio vainiko apačioje ir vidinėje dalyje. Triterpenų sintezei vaisiuose taip pat turėjo įtakos vaismedžių vegetatyvinio augumo reguliavimo priemonės. Kamieno įpjovimas triterpenų kiekį obuoliuose sumažino 16 %, lyginant su kontroliniu variantu, ir 26 %, lyginant su vasariniu genėjimu. Nustatyta tendencija, jog mažinant obelų sodinimo atstumą triterpenų kiekis obuoliuose didėja. Šaltesnis klimatas ir trumpesnė vegetacijos trukmė reikšmingai padidino triterpenų kiekį veislės ‘Auksis’ obuoliuose Lietuvoje bei Estijoje, lyginant su Lenkija. Panaši tendencija nustatyta ir tiriant veislės ‘Ligol’ obuolius
Regardless of the numerous investigations of secondary metabolites, the impact of new growing technologies or individual technological means on fruit internal quality, particularly triterpene concentration in apple fruits has not been studied yet. Apple-tree (Malus × domestica Borkh.) growing technologies and geographical location of the growing site had clear effect on triterpene concentration in apple fruits. The effect of crop load, fruit location in apple-tree canopy, planting distance, apple-tree vegetative growth regulation and geographical location on triterpene content in apples was evaluated in 2015 and 2016. Four triterpenic compounds: corosolic, betulinic, oleonolic and ursolic acids, were quantified in apple peel. Triterpene accumulation in apple fruits was directly correlated with crop load, where 17% more total triterpenes were found at the highest crop load (12 fruits cm-2 trunk cross-sectional area (TCSA)) in comparison to the lowest crop load (4 fruits cm-2 TCSA). Higher concentration of triterpenes was found in the fruits harvested from the inner canopy of the apple-tree. Apple-tree growth regulation affected the synthesis of triterpenes – trunk incision decreased the amount of total triterpenes by 16% compared to the control and by 26% compared to summer pruning. Also, a trend of higher accumulation of triterpenes in fruits was found along with decreasing apple-tree planting distances. Colder climate and shorter vegetation period resulted in significantly higher contents of triterpenes in the fruits of cultivar ‘Auksis’ in Lithuania and Estonia compared to the fruits grown in Poland. The same trend, yet insignificant, was noticed for the cultivar ‘Ligol’
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2018/02/105_1_str10.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.