Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91572
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rukuižienė, Rasa
Title: Lithuanian public tourism infrastructure: challenges of development
Other Title: Lietuvos viešoji turizmo infrastruktūra: plėtros iššūkiai
Is part of: Studijos - verslas - visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos II = Studies - business - society : present and future insights II : tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys / Klaipėdos valstybinė kolegija. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija
Extent: p. 117-124
Date: 2017
Note: eISSN 2538-7960
Keywords: turizmo sektorius;viešoji infrastruktūra;turizmo plėtra;tourism sector;public infrastructure;tourism development
Abstract: Mokslinėse diskusijose daug dėmesio skiriama 2014-2020 metų laikotarpio Lietuvos turizmo sektoriaus infrastruktūros plėtros problemoms nagrinėti. Autorė pateikia viešosios turizmo infrastruktūros elementus, finansavimo mechanizmą. Įvardija Lietuvos viešosios turizmo infrastruktūros pokyčius. Straipsnyje akct kad Lietuvos turizmo infrastruktūros gerinimas glaudžiai siejamas su viešųjų ir privačių paslaugų teikime gerinimu. Turizmo sektoriaus diversifikavimo sąlygų Įvardijimas leidžia numatyti strategines Lietuvos konkurencingumo didinimo gaires kitų ES šalių turizmo operatorių atžvilgiu, ir sukurti naujas galimybes pažinti Lietuvos regionų grožį. Viešoji turizmo infrastruktūra yra turizmo sektoriaus vystymo pagrindas, j kurti glaudžius verslininkų, vietos valdžios institucijų, bendruomenės ir turistų santykius naudojant išteklius. Be to, iš viešojo turizmo infrastruktūros pokyčių atsiranda galimybės keisti turini ir pasiūlyti 1 naują paslaugų, gerinti jų kokybę. Svarstymai apie viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą grindžiami inves i inovacijas ir aplinkosaugos reiklavimais vystyti damų turizmo sektorių, vykdyti kultūros objektų modern atspindėti Lietuvos regionų paveldą ir vertybes
Scientific discussion is focused on a current problem concerning public infrastructure development for tourism sector of Lithuania during the period 2014-2020. Author presents the problem, which covers the elements of public tourism infrastructure, describes the financing mechanism as a result of up-grade tourism of Lithuania. The process of development of tourism infrastructure is based upon the implications of public and private services. Diversification of tourism sector is forced on investigation the conditions, under which the Lithuanian tourism products could become more competitive among the tour-operators of EU countries, and creation new possibilities lo affect the convenience with higher sensitivity to regional tourism products of Lithuania. Tourism infrastructure is (he base of tourism development and is fitted on creation tight relationship between entrepreneurs, local authorities, community and tourists in using the destination resources. Besides, the gain from changes of public tourism infrastructure builds the preconditions to change content and propose tourists new quality of services, which could be focused on growth of their loyalty. The considerations about the development of public tourism infrastructure are based on investment to innovation and modernization of evidential environmental issues and cultural objects as heritage and treasure of Lithuania
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91572
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.