Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91530
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Velička, Rimantas;Pupalienė, Rita;Butkevičienė, Lina Marija;Kosteckas, Robertas;Kriaučiūnienė, Zita;Kosteckienė, Silvija
Title: Weed density in the spring rape crops sown at different dates
Other Title: Piktžolių plitimas skirtingu laiku pasėtų vasarinių rapsų pasėliuose
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 105, Nr.1 (2018)
Extent: p. 21–26
Date: 2018
Note: e-ISSN 2335-8947
Keywords: piktžolės;sėjos laikas;vasariniai rapsai;sowing date;spring oilseed rape;weeds
Abstract: Klimato šiltėjimas ir anksčiau prasidedantis vegetacijos periodas leidžia paankstinti vasarinių žemės ūkio augalų sėją. Sėjos laikas gali turėti įtakos piktžolių paplitimui žemės ūkio augalų, tarp jų ir vasarinių rapsų, pasėliuose. Lauko eksperimentai buvo atlikti 2015 ir 2016 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Eksperimento lauko dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (IDg4-k). Tyrimų tikslas – įvertinti sėjos laiko įtaką piktžolių plitimui vasarinių rapsų pasėliuose. Vasarinių rapsų pirma sėja buvo atlikta dirvai pasiekus fizinę brandą 2015 m. – balandžio 15 dieną, 2016 m. – balandžio 10 dieną, toliau sėjama kas 5 dienos, išskyrus 2016 m. 7-ą ir 8-ą sėją, tarp kurių 10 dienų laiko tarpas, susidaręs dėl nepalankių meteorologinių sąlygų. 2015 m. paskutinė sėja buvo atlikta gegužės 20 dieną, 2016 m. – gegužės 25 dieną. Piktžolių daigų skaičius ir piktžolių skaičius prieš derliaus nuėmimą atskirais eksperimento metais buvo nevienodas. 2015 m., vasarinių rapsų sėją vėlinant iki gegužės 5 dienos, piktžolių daigų skaičius mažėjo. Piktžolių daigų daugiausia buvo rasta laukeliuose, kuriuose rapsai sėti gegužės 10 dieną, o sėją dar labiau vėlinant jų mažėjo. 2016 m. sėją vėlinant 10–15 dienų piktžolių daigų skaičius esmingai padidėjo, o sėjant dar vėliau – neesmingai sumažėjo. 2015 m. vasarinių rapsų sėją vėlinant iki gegužės 20 dienos, piktžolių skaičius pasėlyje prieš derliaus nuėmimą esmingai sumažėjo (67,8 %). Pasėliuose, sėtuose balandžio 30 dieną ir vėliau, piktžolių sausųjų medžiagų masė prieš derliaus nuėmimą padidėjo nuo 2,7 iki 27,1 karto paskutinės sėjos pasėlyje ir turėjo esminės įtakos vasarinių rapsų sėklų derlingumui
The climate warming and earlier beginning of the vegetation period have enabled earlier sowing of agricultural crops. Sowing date can affect weed density in crops, including spring oilseed rape. Field experiments were carried out in 2015 and 2016 at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University. The soil of the experimental site is Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc). The aim of the investigation was to evaluate the response of weed density in spring oilseed crop to the sowing date. In 2015, the first sowing date was 15 April. Afterwards the sowing was performed every 5 days until 20 May. In 2016, the first sowing date was 10 April. Afterwards the sowing was performed every 5 days until 25 May (except for the 7th and 8th sowing date, the interval between which was 10 days because of the adverse weather conditions). The number of weed seedlings and the number of weeds before harvesting differed between the experimental years. In 2015, with a delay in spring oilseed sowing until 5 May, the number of weed seedlings decreased. The highest number of weed seedlings was recorded in the plots sown on 10 May, and later it declined. In 2016, a 10–15 day delay in sowing resulted in significantly the highest number of emerged weeds, and in the plots sown at later dates the number of weeds inconsistently decreased. In 2015, with a delay in spring oilseed rape sowing until 20 May, the number of weeds before harvesting had decreased by 67.8%. In the crops sown on 30 April and at later dates, the dry mass of weeds before harvesting increased from 2.7 to 27.1 times in the crop sown at the last sowing date and had significant effect on rapeseed yield. In 2016, significantly the lowest number and dry mass of weeds were established in the crops sown at the earliest dates (10 and 15 April) and in those sown at the latest dates (10, 20 and 25 May)
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1051_str3/
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.31 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

36
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.