Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91523
Type of publication: patent
Type of publication (PDB): Patentai įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania (N5)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Bleizgys, Rolandas;Naujokienė, Vilma
Title: Amoniako emisijos mažinimo būdas gyvulininkystėje : Patentas Nr. LT 6472 B
Other Title: Reduction of ammonia emission in livestock farming
Extent: 4 lap
Publishing data: Vilnius
Date: 10-Nov-2017
Note: Paraiškos nr.: 2017 010, paraiškos padavimo data: 2017 03 20, paraiškos paskelbimo data: 2017 09 25
Abstract: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti naudojamas sprendžiant aplinkos taršos kenksmingomis dujomis mažinimo, dirvos gerinimo ir aplinkosaugos problemas. Mėšlas ir juo užteršti paviršiaus plotai tvarte apdorojami biologiniais preparatais , kurių sudėtyje yra eteriniai, augaliniai aliejai ir ekstraktai, mineralinių aliejų distiliatai, jūros dumblių ekstrakto, Azospirillum, Frateuria aurentia ir Bacillus megaterium bakterijų kolonijos. Tolygus ir periodiškas biopriedų mišinio tirpalo p askleidimas vykdomas išpurškiant tirpalą smulkiais lašeliais, kurie nusėda ant mėšlo ir mėšlu užterštų paviršių (mėšlo takų) tvarte. Mėšlo apdorojimas biologiniais preparatais, sudaro palankias sąlygas paveikti redukuojančius mėšlo mikroorganizmus, k urie ir yra kenksmingų dujų išskyrimo šaltinis. Nustatytas amoniako dujų garavimo sumažėjimas iki 32 %, be to, mėšlas praturtinamas dirvožemio atstatymui ir gyvybingumo išlaikymui naudingomis medžiagomis (organinės medžiagos kiekis padidėjo – 16%, ni tratinio azoto kiekis – 33%)
The invention relates to agriculture sector and can be used to solve problems of harmful gas reduction, soil empowerment as well as environmental protection. Manure and contaminated surface areas in a barn are treated with biological preparations con taining essential oils, vegetable oils and extracts, mineral oil distillates, seaweed extract, Azospirillum, Frateuria aurentia and Bacillus megaterium bacteria colonies. Even distribution and periodic application of the mixture of bioadditive is car ried out by spraying the solution with small droplets, which settle on the manure and manure-contaminated surfaces (manure tracks) in a barn. Manure treatment with biological agents provides favorable conditions for the action of reducing manure micr oorganisms, which are a source of harmful gas release. The reduction of ammonia gas evaporation up to 32% has been determined, and manure has been enriched with materials useful for soil recovery and viability retention (organic matter content increa sed up to 16 %, nitrate nitrogen content up to 33 %)
Internet: http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531541
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.