Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91472
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Keidan, Marina;Butkevičienė, Lina Marija;Kriaučiūnienė, Zita;Kosteckas, Robertas;Čekanauskas, Sigitas
Title: Necheminių piktžolių kontrolės būdų ir biologinių preparatų poveikis žieminių rapsų pasiruošimui žiemoti ir derlingumui
Other Title: The impact of non-chemical weed control methods and biopreparations on winter oilseed rape preparation for over-wintering and productivity
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2017, t. 24, nr. 4
Extent: p. 119–132
Date: 2017
Keywords: Brassica napus L;piktžolių kontrolės būdai;biologiniai preparatai;žiemojimas;sėklų derlingumas;ekologinė žemdirbystė;Brassica napus L;weed control methods;biopreprations;over-wintering;seed yield;organic farming
Abstract: Tyrimų tikslas – nustatyti necheminių piktžolių kontrolės būdų (terminio, mechaninio bei stelbimo) ir biologinių preparatų poveikį žieminių rapsų (Brassica napus L.) pasiruošimui žiemoti, taip pat derlingumui ekologinės žemdirbystės sąlygomis. Lauko eksperimentas atliktas 2014–2016  m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Dirvožemis  –  karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (Calc(ar) i-Endohypogleyic Luvisol) (LVg-n-w-cc). Eksperimento variantai: A veiksnys – necheminiai piktžolių kontrolės būdai: 1) terminis (drėgnuoju vandens garu); 2) mechaninis (tarpueilių purenimas); 3) stelbimas (savireguliacija sėjant siaurais tarpueiliais); B veiksnys – biologinių preparatų naudojimas: 1) nenaudoti, 2) naudoti. Rudens vegetacijos laikotarpiu stelbimo būdo laukeliuose, kuriuose žieminių rapsų pasėlio tankumas buvo esmingai 1,5–2,4 karto mažesnis negu mechaninės ir terminės piktžolių kontrolės būdų laukeliuose, nustatyta esmingai didžiausia rapsų antžeminė masė, taip pat lapų skaičius, šaknies kaklelio storis, šaknų plotas, bendras šaknų ilgis, šaknų masė, augalo lapų plotas, o 2015 m. – ir chlorofilo indeksas lapuose. 2014  m. naudoti biologiniai preparatai stelbimo būdo laukeliuose esmingai 41,3 % didino rapsų antžeminę masę, 33,2 % bendrą šaknų ilgį ir 28,0 % šaknų masę. Žieminių rapsų šaknies kaklelio storis 2014 m. priklausė nuo augalų lapų ploto (r = 0,83, P < 0,05) ir šaknų ploto (r = 0,86, P < 0,05), o 2015 m. – nuo augalų lapų ploto (r = 0,89, P < 0,05), šaknų ploto (r = 0,99, P < 0,01), šaknų bendro ilgio (r = 0,98, P < 0,01) ir jų masės (r = 0,99, P < 0,01). Tarp rapsų lapų ploto ir šaknų ploto, šaknų bendro ilgio ir jų masės nustatyti tiesioginiai, stiprūs ir labai stiprūs bei statistiškai patikimi koreliaciniai priklausomumai
The current study was aimed to establish the impact of nonchemical weed control methods (thermal, mechanical and smothering) and biopreparations on winter oilseed rape (Brassica napus  L.) preparation for over-wintering and productivity under the  conditions of the  organic farming system. During the  2014–2016 period, a  field experiment was conducted at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University on Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc). The field experiment treatments were the following: Factor A – non-chemical weed control methods: 1)  thermal (water steam), 2)  mechanical (inter-row loosening), 3)  smothering (self-regulation, sowing with narrow inter-rows); Factor B  –  application of biopreparations: 1) without application, 2) with application. During the period of autumn vegetation, in the smothering method plots, where the  winter oilseed rape crop density was 1.5–2.4 times lower than that in the  plots of thermal and mechanical weed control methods, the  significantly highest aboveground mass of plant, number of leaves per plant, diameter of root collar, root area, total root length, root biomass of plant and leaf area of plant were determined, and in 2015 the highest chlorophyll index was measured in the leaves. In 2014 the application of biopreprations in the  smothering method plots significantly increased the  aboveground mass of plant (41.3%), the  total root length (33.2%) and the root biomass of plant (28.0%). In 2004 the diameter of winter oilseed rape root collar depended on the  leaf area of plant (r  =  0.83, P  <  0.05) and the  root area of plant (r  =  0.86, P  <  0.05), and in 2015 it depended on the  leaf area of plant (r  =  0.89, P  <  0.05), the  root area (r  =  0.99, P  <  0.01), the  total root length (r = 0.98, P < 0.01) and the root biomass of plant (r = 0.99, P < 0.01)
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3588/2387
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml15.1 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.