Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91471
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kolytaitė, Augustina;Vinskienė, Jurgita;Stanys, Vidmantas
Title: Trešnės veislių, klonų ir naujų lietuviškų selekcinių numerių S-alelių charakterizavimas PGR metodu
Other Title: S-allele identification by PCR analysis in sweet cherry cultivars, clones and new Lithuanian breed numbers
Is part of: Sodininkystė ir daržininkystė. , T. 36 (3-4) (2017)
Extent: p. 16-25
Date: 2017
Keywords: gametofitinis S-nesuderinamumas;haplotipas;Prunus avium;S-aleliai;gametophytic self-incompatibility;haplotype;Prunus avium;S-alleles
Abstract: S-nesuderinamumo tyrimais bandoma nustatyti kryžmadulkių augalų haplotipus. S-alelių deriniai svarbūs efektyviai apdulkinant augalus. Tai lemia veislių parinkimą produktyviems sodams įveisti. Šis darbas buvo atliktas siekiant apibūdinti trešnių veislių, klonų ir naujų lietuviškų selekcinių numerių S-alelius molekuliniais metodais, nustatyti alelių dažnį ir S-nesuderinamumo grupes. Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu nustatyti S-aleliai ir jų kombinacijos būdingi šešioms trešnių veislėms, dviems klonams ir penkiems selekciniams numeriams. Pradžioje buvo naudoti bendrieji pradmenys, pagausinantys DNR ties pirmuoju, antruoju arba ties abiem ribonukleazės geno intronais. Siekiant patvirtinti su bendraisiais pradmenimis gautus S-genotipus, trešnių genotipai buvo papildomai patikrinti su specifiniais pradmenimis. Nustatyti 8 skirtingi aleliai (S1–S4, S6, S9, S12 ir S16). Dažniausiai pasikartojantys aleliai buvo S4, S6 ir S9. Gautos alelių poros priskirtos 9 S-nesuderinamumo grupėms. Tirti lietuviški trešnės selekciniai numeriai pateko į III, XVIII, XX ir XXI S-nesuderinamumo grupes. Klonai ‘Rojus Nr. 1’, ‘Rojus Nr. 2’ ir veislė ‘Irema BS’ priskirti prie 0 grupės
The research of self-incompatibility is important for better knowledge of crossbred plant haplotypes. S-allele combinations influence the effectiveness of pollination. This leads to selection of cultivars for planting productive gardens. The aim of this work was to characterize the S-allele composition in sweet cherry cultivars, clones and new Lithuanian breed numbers using molecular approaches, to determine allele frequencies and self-incompatibility groups. The S-alleles were determined in 6 cultivars, 2 clones and 5 breed numbers using polymerase chain reaction (PCR) method. First, consensus primers which amplify across the first, the second or both introns of the ribonuclease gene, were used. In purpose to confirm S-genotypes using consensus primers, sweet cherry genotypes were tested with allele-specific primers. Eight different (S1-S4, S6, S9, S12 and S16) alleles were identified. The most frequent alleles were S4, S6 and S9. Obtained allele pairs were assigned to nine self-incompatibility groups. Investigated Lithuanian breed numbers were ascribed to four self-incompatibility groups: III, XVIII, XX and XXI. Clones ‘Rojus Nr. 1ʼ, ‘Rojus Nr. 2ʼ and cultivar ‘Irema BSʼ were assigned to group 0
Internet: http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/36-3ir4/36vol34Kolytaite.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Sep 8, 2020

Download(s)

18
checked on Sep 8, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.